Scroll to navigation

remainder(3) Library Functions Manual remainder(3)

JMÉNO

drem, dremf, dreml, remainder, remainderf, remainderl - desetinný zbytek po dělení

KNIHOVNA

Matematická knihovna (libm, -lm)

POUŽITÍ

#include <math.h>
/* Verze C99 */
double remainder(double x, double y);
float remainderf(float x, float y);
long double remainderl(long double x, long double y);
/* Zastaralá synonyma */
double drem(double x, double y);
float dremf(float x, float y);
long double dreml(long double x, long double y);

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

remainder():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| _XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

remainderf(), remainderl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

drem(), dremf(), dreml():


/* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

POPIS

These functions compute the remainder of dividing x by y. The return value is x-n*y, where n is the value x / y, rounded to the nearest integer. If the absolute value of x-n*y is 0.5, n is chosen to be even.

Tyto funkce nejsou ovlivněny aktuálním zaokrouhlovacím módem (viz fenv(3)).

Funkce drem() dělá přesně to samé.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

V případě úspěchu tato funkce vrací zbytek po dělení v plovoucí řádové čárce x-n*y. Pokud je návratová hodnota 0 má znaménko shodné s x.

Je-li x nebo y NaN, je vráceno NaN.

Pokud je x nekonečno a y není NaN je vystavena doménová chyba a je vráceno NaN.

Pokud je y nula a x není NaN je vystavena doménová chyba a je vráceno NaN.

CHYBOVÉ STAVY

Pro více informací zda funkce při svém volání generovala chybu viz math_error(7).

Mohou se objevit následující chyby:

errno je nastaveno na EDOM (viz CHYBY). Je signalizována výjimka plovoucí čárky (FE_INVALID).
These functions do not set errno for this case.
errno je nastaveno na EDOM. Je signalizována výjimka plovoucí čárky (FE_INVALID).

ATRIBUTY

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
drem(), dremf(), dreml(), remainder(), remainderf(), remainderl() Thread safety MT-Safe

STANDARDY

Funkce remainder(), remainderf() a remainderl() jsou specifikovány v C99, POSIX.1-2001 a POSIX.1-2008.

Funkce drem() je původem z 4.3BSD. Varianty float a long double dremf() a dreml() existují na některých systémech jako Tru64 a glibc2. Vyvarujte se však použití těchto funkcí ve prospěch funkce remainder() a jiných.

CHYBY

Before glibc 2.15, the call


remainder(nan(""), 0);

returned a NaN, as expected, but wrongly caused a domain error. Since glibc 2.15, a silent NaN (i.e., no domain error) is returned.

Before glibc 2.15, errno was not set to EDOM for the domain error that occurs when x is an infinity and y is not a NaN.

PŘÍKLADY

Volání "remainder(29.0, 3.0)" vrací -1.

DALŠÍ INFORMACE

div(3), fmod(3), remquo(3)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

5. února 2023 Linux man-pages 6.03