Scroll to navigation

SU(1) General Commands Manual SU(1)

JMÉNO

su - spustí shell pod jiným uživatelským a skupinovým ID

POUŽITÍ

su [-flmp] [-c příkaz] [-s shell] [--login] [--fast] [--preserve-environment] [--command=příkaz] [--shell=shell] [-] [--help] [--version] [uživatel [arg...]]

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu su. Příkaz su umožňuje, aby se uživatel dočasně stal jiným uživatelem. Spustí shell s reálným a efektivním user ID, group ID, i skupinami, jichž je zadaný uživatel členem. Pokud není zadán uživatel, dosadí se root, superuživatel. Jméno shellu je převzato ze souboru /etc/passwd. Pokud v /etc/passwd jméno shellu není, použije se /bin/sh. Pokud má uživatelský účet heslo, a příkaz su není spuštěn pod reálným user ID 0 (tj. superuživatelem), bude požadovat zadání hesla.

Příkaz su implicitně nemění aktuální adresář. Nastavuje proměnné prostředí `HOME' a `SHELL' podle údajů z /etc/passwd a pokud zadaný uživatel není superuživatelem, nastaví proměnné `USER' a `LOGNAME' na uživatel. Implicitně není spuštěný shell login shellem.

Jsou-li zadány další argumenty, budou předány jako argumenty shellu.

Příkaz su nezpracovává speciálně /bin/sh nebo ostatní shelly (nastavením argv[0] na "-su", předáním volby `-c' pouze jistým shellům, atd.).

Na systémech se syslog démonem může být příkaz su přeložen tak, aby zaznamenával pomocí syslogu neúspěšná a volitelně i úspěšná vyvolání příkazu su.

VOLBY

Místo odstartování interaktivního shellu předá příkaz s volbou -c jako jediný příkazový řádek shellu.
Předá shellu volbu -f. Tuto volbu je pravděpodobně vhodné používat pouze pro shelly csh a tcsh, u nichž zabrání provedení startovacího souboru (.cshrc). U shellů vycházejících z Bourne shellu volba -f zakazuje expanzi žolíkových znaků, což obecně není žádoucí.
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
-, -l, --login
Spustí shell jako login shell. To znamená, že nebude nastaven obsah žádných proměnných prostředí kromě `TERM', `HOME', a `SHELL' (které budou nastaveny, jak je popsáno výše), `USER' a `LOGNAME' (které budou nastaveny i pro superuživatele jak je popsáno výše). Proměnná prostředí `PATH' bude nastavena na hodnotu definovanou při překladu. Aktuální adresář bude nastaven na domovský adresář; před jméno shellu bude předřazen znak "-", který způsobí, že bude zpracován startovací soubor nebo soubory.
Nebude měnit proměnné prostředí `HOME', `USER', `LOGNAME' ani `SHELL'. Je chybou, pokud uživatel, který spustil příkaz su není superuživatel a přitom má nový uživatel omezený shell. Jinak se spustí místo uživatelova shellu z /etc/passwd shell zadaný v proměnné prostředí `SHELL'. Omezený shell je takový, který není uveden v souboru /etc/shells, nebo v zakompilován seznamu souborů, pokud /etc/shells neexistuje. Chování příkazu su s touto volbou lze změnit volbami --login a --shell (má přednost před hodnotou proměnné prostředí SHELL).
Spustí zadaný shell místo uživatelova shellu z /etc/passwd. Je chybou, pokud uživatel, který spustil su není superuživatel a přitom shell nového uživatele uvedený v /etc/passwd je omezený.
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.
GNU Shell Utilities FSF