Scroll to navigation

LIVE-TOOLS(7) Projecte Live Systems LIVE-TOOLS(7)

NOM

live-tools - Scripts de Suport del Sistema

DESCRIPCIÓ

live-tools conté scripts addicionals de suport per als sistemes en viu.

EINES

live-tools actualment conté les següents eines.

live-update-initramfs(8)
escriu imatges actualitzades del nucli i l'initrd en els medis en viu. Aquest wrapper substitueix l'ordre update-initramfs proporcionada pel paquet initramfs-tools.
actualitza l'UUID en una imatge initramfs que ja existeix.
copia el sistema en execució a la memòria RAM per tal d'expulsar els medis.
determina si el sistema que s'està executant és un sistema en viu.
permet que un sistema no persistent utilitzi la persistència en temps d'execució.

VEURE TAMBÉ

live-boot(7)

live-build(7)

live-config(7)

PÀGINA WEB

Es pot trobar més informació sobre live-tools i el projecte Live Systems a la pàgina web <http://live-systems.org/> i al manual a <http://live-systems.org/manual/>.

ERRORS

Es pot informar de les errades mitjançant la presentació d'un informe d'errors sobre al paquet live-tools al Sistema de Seguiment d'Errors a <http://bugs.debian.org/> o escrivint un correu electrònic a la llista de correu de Live Systems a <debian-live@lists.debian.org>.

AUTOR

live-tools va ser escrit per Daniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch>.

2015-09-25 5.0~a2-1