Scroll to navigation

KMOUSETOOL(1) KMouseTool användarhandbok KMOUSETOOL(1)

NAMN

kmousetool - Handikappstödsprogram för att hjälpa till att klicka med musen

SYNOPSIS

kmousetool

BESKRIVNING

KMouseTool klickar musen så fort muspekaren stannar en kort stund. Det konstruerades som hjälp för de som har musarm, och får smärtor av att trycka på knapparna.

KMouseTool kan också ställas in att vänta en angiven tid för att en dragåtgärd ska påbörjas innan musens knapp släpps. På så sätt kan du också använda det för drag och släpp.

SE OCKSÅ

Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kmousetool (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/kmousetool).
Det finns också ytterligare information tillgänglig på hemsidan för KDE:s handikappstödsprojekt[1].

UPPHOVSMÄN

KMouseTool är skrivet av Gunnar Schmi Dt <gunnar@schmi-dt.de>, Olaf Schmidt <ojschmidt@kde.org> och Jeff Roush <jeff@mousetool.com>.

AUTHOR

Lauri Watts <lauri@kde.org>

Author.

NOTER

1.
hemsidan för KDE:s handikappstödsprojekt
2017-07-06 KDE-program Program 17.08