Scroll to navigation

KBOOKMARKMERGER Manual d'usuari del kbookmarkm KBOOKMARKMERGER

NOM

kbookmarkmerger - Un programa per a fusionar un conjunt d'adreces d'interès a una llista d'usuari d'adreces d'interès.

SINOPSI

kbookmarkmerger {directori}

DESCRIPCIÓ

El kbookmarkmerger és un programa per a fusionar el conjunt d'adreces d'interès que se li indiqui a dins d'un altre conjunt d'adreces d'interès que pertany a l'usuari; si l'usuari encara no ha creat cap adreça d'interès, aquestes seran creades en una nova llista a on s'inseriran les indicades. Mentre fa això, el kbookmarkmerger segueix qualsevol adreça d'interès fusionada amb anterioritat, de manera que no es dupliquin les entrades més d'una vegada.

L'ús tradicional és mantenir un conjunt d'adreces d'interès i emprar-lo com a esquelet per als directoris d'inici quan es crea un nou compte d'usuari i d'aquesta manera proveir-lo d'un conjunt d'adreces d'interès comunes. El problema d'aquesta solució és que una vegada ha estat creat el compte les noves adreces d'interès no es poden difondre.

Aquest mecanisme és d'utilitat per administradors de sistema que els cal difondre una adreça d'interès que enllaci amb un cert document (per exemple, notes importants quant al sistema) a tots els usuaris. Els distribuïdors també poden trobar això d'utilitat, per exemple per fer augmentar els paquets de programari que subministren amb fitxers d'adreces d'interès que siguin fusionats pel kbookmarkmerger a una llista d'usuari d'adreces d'interès d'usuari quan el paquet sigui instal⋅lat. D'aquesta manera la documentació que acompanya a un paquet de programari seria visiblement accessible després que aquest hagi estat instal⋅lat.

L'únic paràmetre requerit pel kbookmarkmerger és el nom d'un directori per explorar els fitxers d'adreces d'interès. Tots els fitxers sota el directori indicat seran considerats com a candidats a ser fusionats. Dits fitxers hauran de ser fitxers en format XBEL vàlid.

VEGEU TAMBÉ

Manual del Konqueror[1]

EXEMPLES

jordi@hal9000:~
> kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

Fusiona tots els fitxers d'adreces d'interès desats a /usr/local/extra-bookmarks en una llista d'adreces d'interès per a l'usuari jordi.

ESTÀNDARDS

Especificació XBEL[2]

RESTRICCIONS

Quan es determina si un fitxer d'adreces d'interès ha estat o no fusionat amb les adreces d'interès de l'usuari, el kbookmarkmerger simplement mira en el nom del fitxer d'adreces d'interès -el contingut no es comprova en tots-. Això vol dir que si es modifica un fitxer d'adreces d'interès que ja ha estat fusionat en les adreces d'interès d'un usuari no podreu fusionar els canvis.

Tingueu també en compte que en el cas que un usuari modifiqui una adreça d'interès que ja ha estat fusionada, el fitxer d'adreces d'interès original restarà sense modificar.

AUTOR

Raabe, Frerich <raabe@kde.org>

AUTOR

Raabe, Frerich <raabe@kde.org>

Autor.

NOTES

1.
Manual del Konqueror
help:/konqueror/index.html
2.
Especificació XBEL
7 de novembre de 2016 Aplicacions del KDE Aplicacion