Scroll to navigation

KDESVN(1) Manual d'usuari del kdesvn KDESVN(1)

NOM

kdesvn - Un client de Subversion creat per la comunitat KDE (aplicació autònoma)

SINOPSI

kdesvn [opcions] exec <ordre> [URL]

DESCRIPCIÓ

Un client de Subversion creat per la comunitat KDE (aplicació autònoma)

OPCIONS

Arguments:

exec <ordre>

Executa una ordre de Subversion (per a més informació «exec help», obrirà el Centre d'ajuda del KDE)

URL

Camí a la còpia de treball local o en un repositori.

Opcions:

-r startrev[:endrev]

Executa una única ordre de Subversion sobre una revisió específica (o interval)

-R

Demana per la revisió quan s'executi una única ordre

-f

Força l'operació

-o <fitxer>

Desa la sortida de l'ordre de Subversion (p. ex. «cat») dins del <fitxer>

-l <número>

Limita la sortida del registre a <número>

EXEMPLE

kdesvn file:///camí/a/còpia/treball/local

kdesvn http://projecte/svn/remot/trunk

VEGEU TAMBÉ

Tota la documentació d'usuari està disponible a través del KHelpCenter. També podeu introduir l'URL help:/kdesvn/ directament al konqueror o podeu executar `khelpcenter help:/kdesvn/` des de la línia d'ordres.

AUTORS

Rajko Albrecht <ral@alwins-world.de>

AUTOR

Albrecht, Rajko <ral@alwins-world.de>

Autor.
22 de maig de 2016 kdesvn 2.1.0