Scroll to navigation

REPORTVIEW(1) [FIXME: manual] REPORTVIEW(1)

NOME

reportview - pídelle a KWeatherService que mostre un informe meteorolóxico

SINOPSE

reportview; [Opcións Xerais de KDE] [Opcións Xerais de Qt]

DESCRICIÓN

reportview non está deseñado para ser usado directamente.

reportview é un pequeno programa que lle pide a KWeatherService que mostre un informe meteorolóxico. A información mostrada inclúe a temperatura, velocidade do vento e presión atmosférica.

KWeatherService é un servizo DCOP usado tanto por reportview como pola aplicacionciña do panel kweather para obter datos meteorolóxicos. Non é preciso iniciar KWeatherService por separado; reportview iniciará o servizo por si se o precisa.

CONSULTE TAMÉN

kweather(1)

Hai información para o usuario máis detallada en help:/kweather (pode introducir este URL en Konqueror ou executar khelpcenterhelp:/kweather).

AUTORES

kweather foi escrito por Ian Reinhart Geiser <geiseri@kde.org> e Nadeem Hasan <nhasan@kde.org>

Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burton<bab@debian.org>

AUTOR

Ben Burton <bab@debian.org>

Autor.
7 de abril de 2003 [FIXME: source]