Scroll to navigation

EXTRACTRC(1) [FIXME: manual] EXTRACTRC(1)

NOME

extractrc - Extrai as mensaxes dos ficheiros UI e GUI-RC

SINOPSE

extractrc [nomeFicheiro]

DESCRICIÓN

extractrc atopa todas as marcas de texto e outras cadeas de mensaxe nos ficheiros dados e escrebe as chamadas i18n() correspondentes na saía estándar para que xgettext poda procesalas.

Entende tanto os ficheiros UI de Qt(TM)/KDE designer como os ficheiros XML GUI-RC.

Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

AUTOR

Ben Burton <bab@debian.org>

Autor.
7 de abril de 2003 [FIXME: source]