Scroll to navigation

CVSCHECK(1) [FIXME: manual] CVSCHECK(1)

NOM

cvscheck - Informes sense connexió a sobre de l'estat de mòduls CVS.

SINOPSI

cvscheck [dir]

DESCRIPCIÓ

cvscheck imprimeix informació a sobre de l'estat de la vostra còpia local de CVS sense comunicar-se amb el servidor. Això el torna extremadament ràpid, atès que no li cal connexió a la xarxa.

El directori indicat serà processat junt amb tots els seus subdirectoris. Si no n'indiqueu cap, s'usarà el directori actual i els seus subdirectoris.

Cada fitxer amb un estat interessant serà indicat amb un caràcter al davant del seu nom. Els caràcters d'estat són els següents.

? foobar.c

El fitxer no és conegut al CVS.

M foobar.c

El fitxer ha estat modificat localment.

m foobar.c

El fitxer podria tenir canvis locals. Haureu de fer un diff amb el servidor per assegurar-vos.

C foobar.c

El fitxer està en conflicte amb el CVS no es pot entregar de cap manera.

U foobar.c

El fitxer està en el CVS però falta en el vostre repositori local.

T foobar.c

Aquest fitxer té una etiqueta de CVS inusual.

A foobar.c

Heu de fer un cvs add per aquest fitxer, però encara no l'heu entregat.

R foobar.c

Heu de fer un cvs rm per aquest fitxer, però encara no l'heu entregat.

Aquesta utilitat forma part del joc de desenvolupament de programari del KDE.

VEURE TAMBÉ

cvs(1)

AUTORS

cvscheck ha estat escrit per en Müller, Dirk <mueller@kde.org> i Kang, Sirtaj <taj@kde.org>

Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <bab@debian.org> per al sistema Debian GNU/Linux (però pot ser emprada per d'altres).

8 de març de 2003 [FIXME: source]