Scroll to navigation

CREATE_MAKEFILE [FIXME: manual] CREATE_MAKEFILE

NAME

create_makefile - Maakt Makefile.in en Makefile aan uit een Makefile.am

SAMENVATTING

create_makefile [relatief_pad/Makefile] [relatief_pad]

BESCHRIJVING

create_makefile maakt de bestanden Makefile.in en Makefile aan in een submap met een bestand Makefile.am. Dit script spaart tijd vergeleken met het geheel opnieuw uitvoeren van configure

Merk op dat u het pad naar de gewenste Makefile Makefile.am moet opgeven (hoewel de uiteindelijke /Makefile mag worden weggelaten).

Dit script kan worden uitgevoerd vanuit de topmap (die configure) bevat of vanuit een van zijn submappen.

Als de bronmap verschillende is van de bouwmap (zie de onderstaande omgevingsvariabelen), dan wordt aangenomen dat de bestanden Makefile.am en Makefile.in onder de bronmap thuishoren en dat het bestand Makefile onder de bouwmapthuishoort.

Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van KDE.

OMGEVING

Een van de volgende variabelen (maar niet beiden) zou ingesteld moeten zijn als de bronmap verschilt van de bouwmap. Als de bouwmap eenvoudig een submap is van de bronmap, dan zou de eenvoudige variabele OBJ_SUBDIR moeten worden gebruikt.

OBJ_SUBJDIR

Geeft aan dat de bouwmap zich in de gegeven submap van de bronmap bevindt. Bijvoorbeeld, als de bronmap kdesdk is en de bouwmap is kdesdk/obj-i386-linux, dan zou OBJ_SUBDIR ingesteld moeten worden op obj-i386-linux.

OBJ_REPLACEMENT

Een sed expressie die wordt gebruikt om de bronmap om te vormen in de bouwmap. Bijvoorbeeld, als de bronmap ~/src/kdesdk is en de bouwmap is ~/src/kdesdk-obj, dan zou OBJ_REPLACEMENT ingesteld moeten worden op s#kdesdk#kdesdk-obj#.

ZIE OOK

create_makefiles(1)

AUTEURS

create_makefile is geschreven door David Faure <faure@kde.org> en anderen. Deze man-pagina is gemaakt door Ben Burton <bab@debian.org> voor het Debian GNU/Linux systeem (maar mag worden gebruikt door anderen).

2003-03-08 [FIXME: source]