Scroll to navigation

CREATE_CVSIGNORE() CREATE_CVSIGNORE()

NOM

create_cvsignore - Crea un fitxer .cvsignore preliminar en el directori actual.

SINOPSI

createcvsignore

DESCRIPCIÓ

create_cvsignore s'usa per a crear un fitxer .cvsignore preliminar en el directori actual. Realitza aquesta operació basant-se en el contingut del fitxer Makefile.am.

no s'eliminarà cap línia dels fitxers .cvsignore existents. Si no existeix s'afegirà un fitxer .cvsignore al repositori de cvs.

Tingueu present que caldrà un fitxer Makefile.am en el directori actual perquè aquesta eina funcioni.

Aquesta utilitat forma part del joc de desenvolupament de programari del KDE.

AUTOR

Burton, Ben <bab@debian.org>

Autor.