Scroll to navigation

CHEATMAKE(1) [FIXME: manual] CHEATMAKE(1)

NAVN

cheatmake - snyd make til ikke bygge visse filer igen

SYNOPSIS

cheatmake [hidechangefil] [show] [whyfil]

BESKRIVELSE

cheatmake bruges til at spare tid ved omkompilering. Det kan snyde make til at springe over filer som ikke er ændret på en meningsfuld måde. Det kan for eksempel bruges når du ændrer en kommentar i en fil, men ikke selve koden.

Værktøjet er en del af KDE's programmeludviklingsmiljø.

TILVALG

hidechange fil

Skjuler det faktum at filen ændredes ved at indstille tidstemplet til det tidligere. Brug det med forsigtighed!

show

Giver en liste over hvilke filer som make for øjeblikket har brug for at bygge igen

why fil

Forklarer hvorfor make skal bygge filen igen

MILJØ

En af de følgende variabler (men ikke begge) skal være angivet hvis kildekodekataloget er forskelligt fra byggekataloget. Hvis byggekataloget helt enkelt er et underkatalog af kildekodekataloget, skal den simplere variabel OBJ_SUBDIR bruges.

OBJ_SUBJDIR

Angiver at byggekataloget er i det angivne underkatalog i kildekodekataloget. Hvis kildekodekataloget for eksempel er kdesdk og byggekataloget er kdesdk/obj-i386-linux, så skal OBJ_SUBDIR indstilles til obj-i386-linux.

OBJ_REPLACEMENT

Et sed-udtryk som bruges til at transformere kildekodekataloget til byggekataloget. Hvis kildekodekataloget for eksempel er kdesdk/obj-i386-linux så skal OBJ_REPLACEMENT indstilles til s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OGSÅ

make(1)

FORFATTERE

cheatmake er skrevet af David Faure <faure@kde.org>. Denne manualside er skrevet af Ben Burton <bab@debian.org> for Debians GNU/Linux-system (men kan bruges af andre).

8. marts, 2003 [FIXME: source]