Scroll to navigation

QTOPTIONS(7) KDE användarhandbok QTOPTIONS(7)

NAMN

qtoptions - Gemensamma kommandoradsväljare för alla program som är baserade på QT-verktygslådan

SYNOPSIS

QT-program [Allmänna QT-väljare]

VÄLJARE

Följande väljare gäller alla program som använder Qt(TM):

--display skärmnamn

Använd X-serverskärmen skärmnamn.

--session sessions-id

Återställ programmet för givet sessions-id.

--cmap

Gör att programmet installerar en privat färgkarta på en 8-bitarsskärm.

--ncols antal

Begränsar antal färger som tilldelas i färgkuben för en 8-bitars skärm, om programmet använder färgspecifikationen QApplication::ManyColor.

--nograb

Talar om för Qt(TM) att aldrig låsa musen eller tangentbordet.

--dograb

Att köra med en avlusare kan orsaka en implicit --nograb. Använd --dograb för att överskrida det.

--sync

Byter till synkront läge för avlusning.

--fn,--font teckensnitt

Definierar programmets teckensnitt.

--bg,--background färg

Ställer in förvald bakgrundsfärg och en programpalett (ljusa och mörka nyanser beräknas).

--fg,--foreground färg

Ställer in förvald förgrundsfärg

--btn,--button färg

Ställer in förvald knappfärg.

--name namn

Ställer in programmets namn.

--title titel

Ställer in programmets titel (rubrik).

--visual TrueColor

Tvingar programmet att använda TrueColor med en 8-bitars skärm.

--inputstyle inmatningsstil

Ställer in XIM (X-inmatningsmetod) inmatningsstil. Möjliga värden är onthespot, overthespot, offthespot och root.

--im XIM-server

Ange XIM-server.

--noxim

Inaktivera XIM

--reverse

spegelvänder hela utläggningen av grafiska komponenter

--stylesheet fil.qss

använder Qt-stilmallen för programmets grafiska komponenter

SE OCKSÅ

kdeoptions(7)

UPPHOVSMÄN

Manualsidan skriven av Lauri Watts <lauri@kde.org>

AUTHOR

Lauri Watts <lauri@kde.org>
Author.
2004-02-02 K-skrivbordsmiljön