Scroll to navigation

KFIND(1) Korisnički priručnik KDE-a KFIND(1)

IME

kfind - KDE alatka za traenje fajlova

PREGLED

kfind [searchpath] [KDE Generic Options] [Qt Generic Options]

OPIS

K-nalazač je alatka za traenje određenih fajlova na računaru po imenu, odnosno obrascu imena, i drugim atributima. Na primer, mogu se traiti fajlovi zadatog tipa, sa zadatim slovima u imenu fajla, ili sa određenim tekstom kao delom sadraja.

K-nalazač je grafička alatka, obično se ne izvrava iz komandne linije.

OPCIJE

searchpath

Za pretpopunjavanje dijaloga moete zadati dvotačkom razdvojenu putanju. Ovo moe posluiti za postavljanje različitih ikonica na panelu ili povri, za brzo izvođenje pretraga na raznim lokacijama.

VIDI JO

Detaljnija korisnička dokumentacija dostupna je kroz help:/kfind (unesite ovaj URL u K-osvajač ili izvrite khelpcenter help:/kfind).

AUTORI

Spisak doprinosilaca dat je u korisničkom priručniku, u K-centru-pomoći.

Stranicu pripremila Lori Vots <lauri@kde.org>

AUTOR

Lori Vots <lauri@kde.org>

Autor.
6.10.2010. KDE