Scroll to navigation

PLASMAPKG(1) KDE gebruikershandleiding PLASMAPKG(1)

NAME

plasmapkg - Plasma-pakketten installeren, verwijderen of weergeven

SAMENVATTING

plasmapkg [-h, --hash path] [-g, --global] [-t, --type type] [-i, --install pad] [-u, --upgrade pad] [-l, --list] [--list-types] [-r, --remove naam] [-p, --packageroot pad] [KDE algemene opties] [Qt algemene opties]

BESCHRIJVING

plasmapkg is een commandoregelhulpmiddel om Plasma-pakketten te installeren, in een lijst te tonen of te verwijderen .

OPTIES

-h, --hash pad

Genereer een SHA1-hash voor het pakket in “pad”.

-g, --global

Voor installeren of verwijderen, van toepassing op pakketten die beschikbaar gemaakt zijn voor alle gebruikers.

-t, --type type

Het type pakket, bijv. thema, bureaubladachtergrond, plasmoid, gegevens-engine, startprogramma, indelingssjabloon, etc. [plasmoid].

-i, --install pad

Installeer het pakket in “pad”.

-u, --upgrade pad

Het pakket opwaarderen in “pad”.

-l, --list

Alle geïnstalleerde pakketten tonen

-r, --remove naam

Verwijder het pakket genaamd “naam”.

-p, --packageroot pad

Absoluut pad naar de hoofdmap van het pakket. Indien niet opgegeven zullen de standaard gegevensmappen voor deze KDE-sessie worden doorzocht.

ZIE OOK

Meer gedetailleerde gebruikersdocumentatie is beschikbaar op help:/plasma-desktop (ofwel voer deze URL in in Konqueror of voer uit khelpcenter help:/plasma-desktop).

AUTEURS

plasmapkg is geschreven door Aaron Seigo <aseigo@kde.org>.

2012-12-05 K Desktop Environment