Scroll to navigation

MEINPROC4(8) KDE-gebruikershandleiding MEINPROC4(8)

NAME

meinproc4 - KDE vertaler voor XML

SAMENVATTING

meinproc4 [--help] [Algemene-opties] [Qt-opties] [KDE-opties] [--cache bestand] [--check] [--htdig] [--srcdir] [--param key=waarde] [[[-o] | [--output]] bestand] [--stdout] [--stylesheet xsl] docbook_file

BESCHRIJVING

meinproc4 converteert DocBook-bestanden naar HTML.

ALGEMENE OPTIES

--author

Auteurinformatie tonen.

--help

Hulp over de opties tonen.

--help-all

Alle opties tonen.

--help-kde

KDE-specifieke opties tonen.

--help-qt

Qt-specifieke opties tonen.

--license

Licentie-informatie tonen.

-v--version

Versie-informatie tonen

PROGRAMMAOPTIES

--cache bestand

Bufferbestand aanmaken voor het document

--check

Geldigheid van het document controleren

De uitvoer kan enigszins uitdagend zijn, omdat één kleine fout een waterval van fouten kan veroorzaken. 
De truc is om naar de eerste fout te kijken, die verbeteren, het bestand opslaan en meinproc4 opnieuw uitvoeren.

--htdig

Een ht://dig-compatible index aanmaken

-o, --output bestand

Gehele document uitvoeren naar bestand.

--stdout

Gehele document uitvoeren naar stdout.

--stylesheet xsl

Te gebruiken stijlblad

--srcdir map

Stel de hoofdmap in om te zoeken naar kdelibs

--param key=waarde

Stel parameters in om door te geven aan het stijlblad.

GEBRUIK

De meest gewone manier om meinproc4 uit te voeren is gewoon als

meinproc4 docbook-bestand

waar docbook-bestand meestal index.docbook is. Dit commando maakt HTML-pagina's aan uit het DocBook-bestand. Opmerking: deze pagina's zijn alleen in te zien in de op KDE gebaseerde browsers (zoals Konqueror).

Als u de HTML-uitvoer in een andere browser wilt zien (bijvoorbeeld, als u het online zet), gebruik dan

meinproc4 --stylesheet stylesheet-naam docbook-bestand

waar stylesheet-naam het volledige pad is naar een van de XSL-stijlbladen in $KDEDIR/share/apps/ksgmltools/customization. Om uitvoer te maken dat geschikt is voor het web, kunt u het commando kde-web.xsl of kde-chunk-online.xsl gebruiken. Zie het bestand README in die map voor meer details.

ZIE OOK

kdeopties(7), qtopties(7)

FOUTEN/BUGS

Er zijn waarschijnlijk vele bugs. Gebruik bugs.kde.org[1] om ze te rapporteren.

NOTES

1.
bugs.kde.org
2008-10-03 0.01.01