Scroll to navigation

KDEOPTIONS(7) KDE gebruikershandleiding KDEOPTIONS(7)

NAME

kdeoptions - Gemeenschappelijke commandoregelopties voor alle applicaties gebaseerd op de KDE bibliotheken

SAMENVATTING

KDE-applicatie [KDE Generic Options]

OPTIES

De volgende opties zijn van toepassing op alle KDE-applicaties:

--caption opschrift

caption als naam in de titelbalk gebruiken.

--icon pictogram

icon als applicatie-pictogram gebruiken.

--config bestandsnaam

Het alternatieve configuratiebestand bestandsnaam gebruiken

--nocrashhandler

Schakel de crash-behandelaar' uit om 'core dumps' te verkrijgen.

--waitforwm

Wacht op een WM_NET-compatible windowmanager.

--style stijl

Stelt de GUI-stijl van de toepassing in.

--geometry geometrie

Stelt de clientafmeting in van het hoofdwidget.

ZIE OOK

qtopties(7)

AUTEURS

Manpagina geschreven door Lauri Watts <lauri@kde.org>

AUTEUR

Lauri Watts <lauri@kde.org>

Auteur.
2004-02-02 K Desktop Environment