Scroll to navigation

CREATE_CVSIGNORE() CREATE_CVSIGNORE()

NAME

create_cvsignore - Voorlopig bestand .cvsignore in de huidige map aangemaakt

SAMENVATTING

createcvsignore

BESCHRIJVING

create_cvsignore wordt gebruikt om een voorlopig bestand .cvsignore in de huidige map aan te maken. Het doet dat gebaseerd op bepaalde inhoud in Makefile.am

Er zullen geen regels worden verwijderd uit een bestaande .cvsignore. Als er nog geen bestand .cvsignore is, dan zal het worden toegevoegd aan de cvs-repository.

Merk op dat u een bestand Makefile.am in de huidige map moet hebben voor dit hulpmiddel om het te laten werken.

Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van KDE.

AUTEUR

Ben Burton <bab@debian.org>

Auteur.