Scroll to navigation

CVSCHECK(1) [FIXME: manual] CVSCHECK(1)

NAVN

cvscheck - Offline statusrapport for filer i et CVS-modul der er tjekket ud.

SYNOPSIS

cvscheck [katalog]

BESKRIVELSE

cvscheck skriver information om status ud for din lokale kopi af CVS uden at kommunikere med serveren. Det betyder at det er yderst hurtigt og ikke kræver en netværksforbindelse.

Det givne katalog og alle dets underkataloger behandles rekursivt. Hvis intet katalog angives, bruges nuværende katalog og dets underkataloger rekursivt.

Hver fil med interessant status skrives ud med et statustegn foran sit navn. Statustegnene er følgende:

? foobar.c

Filen er ikke kendt i CVS

M foobar.c

Filen er helt sikkert lokalt ændret

m foobar.c

Filen kan have lokale ændringer. Du bør udføre kommandoen diff med serveren for at være sikker.

C foobar.c

Filen har en CVS-konflikt og kan derfor ikke arkiveres.

U foobar.c

Filen er i CVS men mangler i din lokale kopi.

T foobar.c

Filen har et usædvanligt klæbrigt CVS-mærke.

A foobar.c

Du har gjort cvs add for filen, men har endnu ikke arkiveret den.

R foobar.c

Du har gjort cvs rm for filen, men har endnu ikke arkiveret den.

Værktøjet er en del af KDE's programmeludviklingsmiljø.

SE OGSÅ

cvs(1)

FORFATTERE

cvscheck er skrevet af Dirk Müller <mueller@kde.org> og Sirtaj.Singh.Kang; <taj@kde.org>

Denne manualsidee er skrevet af Ben Burton <bab@debian.org> for Debians GNU/Linux-system (men kan bruges af andre).

8. marts, 2003 [FIXME: source]