Scroll to navigation

SWAPPO(1) [FIXME: manual] SWAPPO(1)

NOM

swappo - Intercanvia els camps msgid i msgtr en un fitxer PO

SINOPSI

swappo [nom_fitxer.po]

DESCRIPCIÓ

swappo llegeix el fitxer PO i intercanvia els camps msgid i msgstr per a cada missatge. El resultat és un nou fitxer per a traduir a la inversa, és a dir, si el fitxer era per a traduir des de l'anglès al castellà, el nou serà per a traduir des del castellà a l'anglès.

El nou fitxer PO s'escriurà a l'eixida estàndard. L'antic fitxer PO romandrà sense alterar.

Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

VEURE TAMBÉ

po2xml(1), split2po(1), transxx(1), xml2pot(1)

AUTORS

Les eines PO-XML han estat escrites per en Kulow, Stephan <coolo@kde.org>

Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <bab@debian.org>

AUTOR

Burton, Ben <bab@debian.org>
Autor.
7 dabril de 2003 [FIXME: source]