Scroll to navigation

QTOPTIONS(7) Manual d'usuari del KDE QTOPTIONS(7)

NOM

qtoptions - Opcions comuns de la línia d'ordres per a totes les aplicacions basades en el joc d'eines de Qt

SINOPSI

Aplicació de Qt [Opcions genèriques de Qt]

OPCIONS

Les següents opcions s'apliquen a totes les aplicacions Qt(TM):

--display nom_pantalla

Usa la pantalla del servidor X nom_pantalla.

--session ID_de_sessió

Restaura l'aplicació per l'ID_de_sessió donat.

--cmap

Fa que l'aplicació instal⋅li un mapa de color privat a una pantalla de 8 bits.

--ncols compte

Limita el nombre de colors assignats al cub de color a una pantalla de 8 bits, si l'aplicació està usant l'especificació de color QApplication::ManyColor.

--nograb

Li diu a Qt(TM) de no capturar mai el ratolí o el teclat.

--dograb

L'execució sota un depurador pot causar un --nograb implícit, useu --dograb per a no fer cas.

--sync

Canvia a mode síncron per a la depuració.

--fn,--font nom_tipus_lletra

Defineix el tipus de lletra de l'aplicació.

--bg,--background color

Estableix el color de fons per omissió i una paleta d'aplicació (es calculen les ombres suaus i fosques).

--fg,--foreground color

Estableix el color de primer pla per omissió

--btn,--button color

Estableix el color de botó per omissió.

--name nom

Estableix el nom de l'aplicació.

--title títol

Estableix el títol de l'aplicació (capçalera).

--visual TrueColor

Força a l'aplicació a usar visió TrueColor a una pantalla de 8-bits.

--inputstyle estil_d'entrada

Estableix l'estil d'entrada XIM (X Input Method). Els valors possibles són onthespot, overthespot, offthespot i root.

--im servidor XIM

Estableix el servidor XIM.

--noxim

Deshabilita XIM

--reverse

emmiralla tota la disposició dels estris

--stylesheet file.qss

aplica els fulls d'estils de les Qt als estris de les aplicacions

VEURE TAMBÉ

kdeoptions(7)

AUTORS

Pàgina de manual escrita per en Watts, Lauri <lauri@kde.org>

AUTOR

Watts, Lauri <lauri@kde.org>
Autor.
02-02-2004 Entorn d'escriptori K