Scroll to navigation

PLASMAPKG(1) Manual d'usuari del KDE PLASMAPKG(1)

NOM

plasmapkg - Instal⋅la, llista, suprimeix els paquets Plasma

SINOPSI

plasmapkg [-h, --hash camí] [-g, --global] [-t, --type tipus] [-i, --install camí] [-u, --upgrade camí] [-l, --list] [--list-types] [-r, --remove nom] [-p, --packageroot camí] [Opcions genèriques de KDE] [Opcions genèriques de Qt]

DESCRIPCIÓ

plasmapkg és una eina de la línia d'ordres per a instal⋅lar, llistar, suprimir els paquets de Plasma.

OPCIONS

-h, --hash camí
Genera una suma de verificació SHA1 per al paquet a «camí».

-g, --global

Per a instal⋅lar o suprimir, opera amb els paquets instal⋅lats per a tots els usuaris.

-t, --type tipus

El tipus de paquet, p. ex. tema, fons d'escriptori, plasmoide, motor de dades, executor, plantilla de disposició, etc. [plasmoide].

-i, --install camí

Instal⋅la el paquet al «camí».

-u, --upgrade camí

Actualitza el paquet al «camí».

-l, --list

Llista els paquets instal⋅lats.

-r, --remove nom

Suprimeix el paquet anomenat «nom».

-p, --packageroot camí

Camí absolut a l'arrel del paquet. Si no es proporciona, llavors se cercaran els directoris de dades estàndard per aquesta sessió del KDE.

VEURE TAMBÉ

Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de help:/plasma-desktop (introduïu aquest URL al Konqueror o executeu khelpcenter help:/plasma-desktop).

AUTORS

plasmapkg ha estat escrit per en Seigo, Aaron <aseigo@kde.org>.
05-12-2012 Entorn d'escriptori K