Scroll to navigation

OKULAR(1) Manual d'usuari del KDE OKULAR(1)

NOM

okular - un visualitzador universal de documents

SINOPSI

okular [Opcions de Qt] [Opcions de KDE] [Opcions de Okular] [URL]

DESCRIPCIÓ

okular té com a objectiu mostrar documents en formats diferents.

OPCIONS GENÈRIQUES

--help
Mostra ajuda quant a les opcions.

--help-qt

Mostra les opcions específiques de Qt.

--help-kde

Mostra les opcions específiques de KDE.

--help-all

Mostra totes les opcions.

--author

Mostra informació de l'autor.

-v, --version

Mostra informació de la versió.

--license

Mostra informació sobre la llicència.

--

Fi d'opcions.

OPCIONS DE LOKULAR

-p, --page número
Obre una pàgina determinada al document.

--presentation

Inicia el document en mode presentació.

--print

Inicia amb un diàleg d'impressió.

--unique

Control d'«Instància única».

--noraise

Permet prevenir l'elevació de la finestra de l'Okular després de l'inici.

ARGUMENTS

URL
Una adreça del document a obrir. Per a un PDF, podeu indicar-ho com nom_document#nom_destinació on nom_destinació serà una destinació amb nom concreta incrustada en el document.

COMENTARIS

A l'IRC, irc.freenode.net #okular o mitjançant correu electrònic, okular-devel@kde.org o al lloc web, <http://okular.kde.org/>.

VEURE TAMBÉ

Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de help:/okular (introduïu aquest URL al Konqueror o executeu khelpcenter help:/okular).

COPYRIGHT

Copyright (c) 2002 Wilco Greven, Christophe Devriese

Copyright (c) 2004-2005 Enrico Ros

Copyright (c) 2005 Piotr Szymanski

Copyright (c) 2004-2012 Albert Astals Cid

Copyright (c) 2006-2009 Pino Toscano

Llicència pública general de GNU versió 2 <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

AUTOR

Chornoivan, Yuri <yurchor@ukr.net>
Pàgina man de l'Okular.
09-03-2013 Entorn d'escriptori K