Scroll to navigation

KCOOKIEJAR4(8) Manual d'usuari del KDE KCOOKIEJAR4(8)

NAME

kcookiejar4 - Dimoni de galetes HTTP de KDE

SINOPSIS

kcookiejar4 [--help] [Opcions-genèriques] [Opcions-de-Qt-] [Opcions-de-KDE] [--shutdown] [--remove domini] [--remove-all] [--reload-config]

DESCRIPCIó

kcookiejar4 manipula les galetes HTTP proporcionant un servei D-BUS per a desar/recuperar/esborrar les galetes.

OPCIONS GENèRIQUES

--author
Mostra informació de l'autor.

--help

Mostra ajuda quant a les opcions.

--help-all

Mostra totes les opcions.

--help-kde

Mostra les opcions específiques de KDE.

--help-qt

Mostra les opcions específiques de Qt.

--license

Mostra informació de llicència.

-v--version

Mostra informació de la versió

OPCIONS DAPLICACIó

--shutdown
Atura el pot de galetes i el servei D-BUS.

--remove domini

Elimina les galetes per al domini del pot de galetes.

--remove-all

Elimina totes les galetes del pot de galetes.

--reaload-config

Torna a carregar el fitxer de configuració.

ÚS

El navegador web konqueror utilitza kcookiejar4 per a desar i gestionar galetes usant el servei D-Bus que proporciona kcookiejar4.

Quan s'executa l'ordre kcookiejar4 sense paràmetres, proporciona un servei D-BUS per a gestionar les galetes HTTP.

Quan s'inicia kcookiejar4 amb paràmetres, realitza tasques addicionals proporcionades pel pot de galetes, com eliminar les galetes d'un domini.

VEURE TAMBé

kdeoptions(7), qtoptions(7)

ERRORS

Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a informar-ne.

AUTHORS

Waldo Bastian <bastian@kde.org>
Author.

Dawit Alemayehu <adawit@kde.org>

Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
14-10-2008 0.01.01