Scroll to navigation

DEMANGLE(1) [FIXME: manual] DEMANGLE(1)

NOM

demangle - Descodifica nom de símbols C++

SINOPSI

demangle

DESCRIPCIÓ

demangle llegeix una llista de símbols C++ a través de l'entrada estàndard i els converteix a un format humanament llegible a través de l'eixida estàndard.

Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

EXEMPLE

Crea un fitxer anomenat noms que conté els següents noms de símbol:

_ZNK6Object10metaObjectEv 
_ZN8QPtrListI5ArrowE5clearEv 
_ZTC4Kolf0_11KMainWindow

Una vegada descodificats aquests los símbols:

exemple$ demangle < noms
Object::metaObject() const 
QPtrList<Arrow>::clear() 
construction vtable for KMainWindow-in-Kolf

VEURE TAMBÉ

kminspector(1) kmtrace(1) match(1)

AUTOR

Burton, Ben <bab@debian.org>
Autor.
7 dabril del 2003 [FIXME: source]