Scroll to navigation

CHECKXML(1) Manual d'usuari del KDE CHECKXML(1)

NOM

checkXML - Una eina XML per als documents XML DocBook de KDE.

SINOPSI

checkXML [nom_fitxer]

DESCRIPCIÓ

checkXML és una eina per a comprovar els errors de sintaxi en els fitxers XML DocBook de KDE. També es pot emprar per a d'altres DocBook basats en fitxers XML, però hauríeu d'usar una eina menys específica xmllint(1) si no esteu escrivint o treballant en la documentació del KDE.

VEURE TAMBÉ

meinproc4(1) xmllint(1)

AUTOR

Watts, Lauri <lauri@kde.org>
Autor.
03-07-2003 [FIXME: source]