Scroll to navigation

ARK(1) Manual d'usuari del Ark ARK(1)

NOM

ark - Eina d'arxivament pel KDE

SINOPSI

ark [-b] [-a] [-e] [-O] [-c] [-f sufix] [-p] [-t fitxer] [-d] [-o directori] [Opcions genèriques del KDE] [Opcions genèriques de les Qt(TM)]

DESCRIPCIÓ

Ark es un programa de KDE per a gestionar diversos formats de fitxer comprimits. Els arxius es poden visualitzar, extreure, crear i modificar amb Ark. El programa pot manejar diversos formats, com tar, gzip, bzip2, zip i rar (sempre que estiguin instal⋅lats els programes o biblioteques corresponents).

MODES DOPERACIÓ

Ark es pot utilitzar com una IGU independent o com un programa de la línia d'ordres per a realitzar algunes tasques específiques.

Si es crida sense les opcions «-b (--batch)» o «-c (-add)», Ark s'inicia com un programa IGU normal.

Quan s'utilitza l'opció «-b (--batch)», Ark es pot utilitzar per extreure el contingut d'un o més fitxers directament des de la línia d'ordres, sense llançar la seva IGU.

Quan s'utilitza l'opció «-c (-add)», Ark demana pels fitxers que s'afegiran a un arxiu comprimit nou o ja existent.

OPCIONS

-d, --dialog
Mostra un diàleg per especificar les opcions d'una operació per lots o d'afegir.

-o, --destination directori

Especifica el directori d'extracció per omissió. De no indicar-lo s'utilitzarà el camí actual.

Opcions per afegir fitxers

-c, --add
Demana a l'usuari pel nom de fitxer de l'arxiu i hi afegeix els fitxers especificats. Surt quan finalitza.

-t, --add-to nom_fitxer

Afegeix els fitxers especificats al nom_fitxer. Crea l'arxiu si no existeix. Surt quan finalitza.

-p, --changetofirstpath

Canvia el directori actual a la primera entrada i afegeix totes les altres entrades relatives a aquesta.

-f, --autofilename sufix

Selecciona automàticament un nom de fitxer, amb el sufix indicat (per exemple rar, tar.gz, zip o qualsevol altre tipus implementat).

Opcions per a l'extracció per lots

-b, --batch
Utilitza la interfície per lots en lloc del diàleg habitual. Aquesta opció és implícita si s'indica més d'un URL.

-e, --autodestination

L'argument de destinació s'establirà com el camí del primer dels fitxers subministrats.

-a, --autosubfolder

Es llegirà el contingut de l'arxiu, i si es detecta que no és un arxiu d'una única carpeta, es crearà una subcarpeta amb el nom de l'arxiu.

-O, --opendestination

Obre la carpeta de destinació després de l'extracció.

EXEMPLES

ark --batch arxiu.tar.bz2
Extraurà arxiu.tar.bz2 en el directori actual sense mostrar cap IGU.

ark -b -d arxiu.tar.bz2 arxiu_2.zip

Primer mostrarà un diàleg amb opcions d'extracció i després extraurà arxiu.tar.bz2 i arxiu_2.zip en el directori escollit en el diàleg.

ark --add-to arxiu.zip foto_1.jpg text.txt

Crearà arxiu.zip si no existeix i després se li afegiran foto_1.jpg i text.txt.

EL MANTENIMENT

L'Ark actualment és mantinguda per Elvis Angelaccio i Ragnar Thomsen.

AUTORS

Watts, Lauri <lauri@kde.org>
Versió inicial al 2005 de la pàgina de manual del Ark.

Kubo da Costa, Raphael <rakuco@FreeBSD.org>

Actualitza al 2009 la pàgina de manual del Ark.

Thomsen, Ragnar <rthomsen6@gmail.com>

Actualitza al 2015 i 2016 la pàgina de manual del Ark.
19 de març de 2016 Aplicacions del KDE 16.04