Scroll to navigation

EKL2(1) General Commands Manual EKL2(1)

NAZWA

ekl2 - Podgląd historii Eksperymentalnego Klienta Gadu-Gadu.

SKŁADNIA

ekl2 [ OPCJE ] [ ŹRÓDŁO ]

OPIS

ekl2 Jest to aplikacja umożliwiająca podgląd historii rozmów, tworzonej przez Eksperymentalnego Klienta Gadu-Gadu.

OPCJE

Ustala format wyświetlanej daty (zobacz date(1)).
Ustala miejsce przechowywania plików dziennika (domyślnie ~/.gg/history).
Wyświetla pomoc.
Pokazuje listę dostępnych logow. (z katalogu ~/.gg/history).
Pokazuje listę sesji w podanym logu. Nieobowiązkowy parametr num  to numer sesji, która ma zostać wyświetlona, a ods  to odstęp między rozmowami, w minutach (domyślnie: 60)
Bez kolorków. -sh --short  simplified form.
Prints script version.
ŹRÓDŁO 
numer gg, nick lub nazwa pliku z logami.

PATRZ TEŻ

ekg(1).

2 Marca 2003