Scroll to navigation

EKGLOGS(1) General Commands Manual EKGLOGS(1)

NAZWA

ekglogs - program do wypisywania historii rozmów EKG

SKŁADNIA

ekglogs [ opcje ] < ~/.gg/history

OPIS

ekglogs pobiera logi ekg ze standardowego wejścia i wypisuje je w ładnej formie na standardowe wyjście.

OPCJE

nie wyświetlaj w ogóle czasu
nie wyświetlaj zmiany dni
zawsze wyświetlaj ksywkę
nigdy nie wyświetlaj ksywki (domyślnie: wyświetlaj jeśli nie podano opcji `u' ani `n')
wyświetlaj czas odebrania w wiadomościach przychodzących
j/w i wyrównaj wiadomości wychodzące
wyświetlaj sekundy
wyświetlaj sekundy przy czasie odebrania
wyświetlaj dwukropek między godziną a minutą
nie wyświetlaj błędnych linijek (zaczynają się od !!!)
nie wyświetlaj zmian statusu
wyświetlaj kolorki
wyświetl krótką pomoc
pokazuj tylko wiadomości od/do UIN
pokazuj tylko wiadomości od/do NICKa

Opcji nie trzeba poprzedzać `-', można je łączyć lub nie.

Opcje `u' oraz `n' powinny być na końcu i nie powinny występować razem

AUTOR

Robert Goliasz <rgoliasz@poczta.onet.pl>

PATRZ TAKŻE

ekg(1)

7 września 2003