Scroll to navigation

EKG(1) General Commands Manual EKG(1)

NAZWA

ekg - Eksperymentalny Klient Gadu-Gadu

SKŁADNIA

ekg [ opcje ] [ komendy ]

OPIS

ekg jest eksperymentalnym klientem Gadu-Gadu.

OPCJE

Wyświetla listę możliwych opcji.
Pozwala na uruchomienie ekg z innym ,,profilem użytkownika''. Standardowo konfiguracja ekg znajduje sie w katalogu ~/.gg/ (chyba, że zdefiniowana jest zmienna środowiskowa $CONFIG_DIR - wtedy w ~/$CONFIG_DIR/gg/). Ta opcja pozwala na stworzenie struktury podkatalogów z oddzielnymi konfiguracjami.
Ładuje motyw z podanego pliku.
Tworzy nazwany potok (ang. named pipe) umożliwiający sterowanie klientem.
Nie tworzy nazwanego potoku.
Nie łącz się automagicznie. Po uruchomieniu nie łączy się automatycznie z serwerami gg.
Nie czytaj globalnego pliku konfiguracyjnego (np. /etc/ekg.conf) po wczytaniu pliku konfiguracyjnego użytkownika.
Po połączeniu zmienia stan na ,,zajęty''.
Po połączeniu zmienia stan na ,,dostępny''.
Po połączeniu zmienia stan na ,,poGGadaj ze mną''.
Po połączeniu zmienia stan na ,,nie przeszkadzać''.
Po połączeniu zmienia stan na ,,niewidoczny''.
Po połączeniu włącza tryb ,,tylko dla przyjaciół''.
Wyświetla wersję klienta i biblioteki libgadu.
Wybiera podany interfejs użytkownika.
11 listopada 2002