Scroll to navigation

dpkg-statoverride(1) Dpkg-sviten dpkg-statoverride(1)

NAMN

dpkg-statoverride - överstyr ägarskap och läge för filer

SYNOPS

dpkg-statoverride [flagga...] åtgärd

BESKRIVNING

stat overrides” are a way to tell dpkg(1) to use a different owner or mode for a path when a package is installed (this applies to any filesystem object that dpkg handles, including directories, devices, etc.). This can be used to force programs that are normally setuid to be install without a setuid flag, or only executable by a certain group.

dpkg-statoverride är ett verktyg för att hantera listan över stat-överstyrningar. Det har tre grundläggande funktioner: lägga till, ta bort och visa överstyrningar.

KOMMANDON

--add användare grupp läge sökväg
Add an override for path. path does not need to exist when this command is used; the override will be stored and used later. Users and groups can be specified by their name (for example root or nobody), or by their number by prepending the number with a ‘#’ (for example #0 or #65534). The mode needs to be specified in octal.

Om --update anges och sökväg existerar kommer den omedelbart att sättas till den nya användaren och läget.

--remove sökväg
Ta bort en överstyrning för fil, status för sökväg ändras inte av detta kommando.
--list [filnamnssökmönster]
List all overrides. If a glob pattern is specified restrict the output to overrides which match the glob.
--help
Visar hjälpskärm och avslutar.
--version
Visar version och avslutar.

FLAGGOR

--admindir katalog
Ändra katalog för dpkg-databasen där statoverride-filen också lagras. Förval är /var/lib/dpkg.
--force
Tvinga ett kommando, även om en säkerhetskontroll annars skulle förhindra det. Detta behövs för att överstyra en befintlig överstyrning.
--update
Försök att omedelbart ändra sökväg,·om·den·finns, till den nya ägaren och läget.
--quiet
Var mindre pratsom om vad som görs.

RETURVÄRDE

0
Den önskade funktionen utfördes utan fel.
1
For --list, if there are no overrides or none match the supplied glob.
2
Fatal or unrecoverable error due to invalid command-line usage, or interactions with the system, such as accesses to the database, memory allocations, etc.

MILJÖVARIABLER

DPKG_ADMINDIR
Om satt, och flaggan --admindir inte har angivits, används värdet som datakatalog för dpkg.

FILER

/var/lib/dpkg/statoverride
File which contains the current list of stat overrides of the system. It is located in the dpkg administration directory, along with other files important to dpkg, such as status or available.
Note: dpkg-statoverride preserves the old copy of this file, with extension “-old”, before replacing it with the new one.

SE ÄVEN

dpkg(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.
2018-05-06 1.19.0.5