Scroll to navigation

dpkg-statoverride(1) dpkg suite dpkg-statoverride(1)

NAAM

dpkg-statoverride - eigenaarschap en modus van bestanden wijzigen

OVERZICHT

dpkg-statoverride [optie...] commando

BESCHRIJVING

stat overrides” zijn een manier om aan dpkg(1) te laten weten dat het bij het installeren van een pakket een andere eigenaar of modus moet gebruiken voor een bepaald pad (dit is van toepassing op elk bestandssysteemobject dat dpkg verwerkt, met inbegrip van mappen, apparaten, enz.). Dit kan gebruikt worden om af te dwingen dat programma's die normaal setuid zijn, geïnstalleerd worden zonder een setuid-vlag of dat ze enkel uitgevoerd kunnen worden door een bepaalde groep.

dpkg-statoverride is een hulpmiddel voor het beheren van de lijst met statusmodificaties (stat overrides). Het heeft drie basisfuncties: toevoegen, verwijderen en opsommen van modificaties.

COMMANDO'S

Een statusmodificatie toevoegen voor pad. pad moet niet reeds bestaan of bekend zijn voor dpkg op het ogenblik dat dit commando gebruikt wordt. De modificatie zal opgeslagen worden en later gebruikt worden. Gebruikers en groepen kunnen bij hun naam opgegeven worden (bijvoorbeeld root of nobody), of met hun nummer door voor dat nummer een ‘#’ te plaatsen (bijvoorbeeld #0 of #65534). De modus moet als octaal getal opgegeven worden.

Indien --update opgegeven wordt en pad bestaat, dan wordt dat onmiddellijk op de nieuwe eigenaar en modus ingesteld.

Een statusmodificatie verwijderen voor pad. De status zelf van pad wordt door dit commando niet gewijzigd.
Alle modificaties (overrides) opsommen. Beperk de uitvoer tot modificaties die overeenkomen met het glob-patroon, indien een glob-patroon opgegeven werd.
Info tonen over het gebruik en afsluiten.
Hulp bieden over de opties --force-iets (sinds dpkg 1.19.5).
De versie tonen en afsluiten.

OPTIES

De administratieve map instellen op map. Dit is waar het statusmodificatie-bestand opgeslagen is. Standaard is dat «/var/lib/dpkg» indien DPKG_ADMINDIR niet werd ingesteld.
Instellen van de installatiemap, welke verwijst naar de map waar pakketten geïnstalleerd worden (sinds dpkg 1.19.2). Standaard is dat «/» indien DPKG_ROOT niet ingesteld werd.
De hoofdmap instellen op map, hetgeen de installatiemap instelt op «map» en de administratieve map op «map/var/lib/dpkg» (sinds dpkg 1.19.2) indien DPKG_ROOT niet werd ingesteld.
Het uitvoeren van sommige dingen opleggen of weigeren (no-force en refuse betekenen hetzelfde) (sinds dpkg 1.19.5). dingen is een door komma's gescheiden lijst van hierna gespecificeerde zaken. --force-help geeft er een beschrijving van weer. Zaken die met een (*) gemarkeerd zijn, worden standaard opgelegd.

Warning: These options are mostly intended to be used by experts only. Using them without fully understanding their effects may break your whole system.

Turns on (or off) all force options.
Overwrite an existing stat override when adding it (since dpkg 1.19.5).
Ignore a missing stat override when removing it (since dpkg 1.19.5).
Use platform-specific Mandatory Access Controls (MAC) based security when installing files into the filesystem (since dpkg 1.19.5). On Linux systems the implementation uses SELinux.
Try to (de)install things even when not root (since dpkg 1.21.8).
Een actie verplicht maken, zelfs als een redelijkheidstoets deze anders zou verbieden. Dit is noodzakelijk om een bestaande modificatie (override) te wijzigen.
Proberen om onmiddellijk het pad, als dat bestaat, in te stellen op de nieuwe eigenaar en modus.
Minder breedsprakig zijn over wat er gedaan wordt.

AFSLUITSTATUS

0
De gevraagde actie werd succesvol uitgevoerd.
1
Voor --list, indien er geen modificaties (overrides) zijn of geen enkele beantwoordt aan het opgegeven glob-patroon.
2
Fatale of onherstelbare fout die te wijten is aan ongeldig gebruik van de commandoregel of aan interacties met het systeem, zoals het benaderen van de database, het toewijzen van geheugen, enz.

OMGEVING

Indien dit ingesteld is en de opties --instdir of --root niet opgegeven werden, zal dit gebruikt worden als de hoofdmap voor het bestandssysteem (sinds dpkg 1.19.2).
Indien dit ingesteld is en de opties --admindir of --root niet opgegeven werden, zal dit gebruikt worden als de datamap voor dpkg.
Stelt het foutopsporingsmasker in (sinds dpkg 1.21.10) vanaf een octale waarde. De momenteel geaccepteerde vlaggen worden beschreven in de optie dpkg --debug, maar mogelijk hebben niet al deze vlaggen effect op dit programma.
Indien dit ingesteld is en geen enkele van de opties --force-... opgegeven werd, zal dit gebruikt worden als de te gebruiken forceer-opties (sinds dpkg 1.19.5).
Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen worden zijn: auto (standaard), always en never.

BESTANDEN

/var/lib/dpkg/statoverride
Bestand dat de huidige lijst van statusmodificaties van het systeem bevat. Het bevindt zich in de administratieve map van dpkg samen met andere bestanden die van belang zijn voor dpkg, zoals status en available.

Note: dpkg-statoverride preserves the old copy of this file, with extension “-old”, before replacing it with the new one.

ZIE OOK

dpkg(1).

2023-08-30 1.22.0