Scroll to navigation

dpkg-buildflags(1) dpkg suite dpkg-buildflags(1)

NAMN

dpkg-buildflags - returnerar byggflaggor att använda för att bygga paket

SYNOPS

dpkg-buildflags [flagga...] kommando

BESKRIVNING

dpkg-buildflags är ett verktyg för att hämta kompileringsflaggor att använda för att bygga Debianpaket.

De förvalda flaggorna anges av leverantören, men de kan utökas/överstyras på flera sätt:

1.
på hela systemet med /etc/dpkg/buildflags.conf;
2.
för den nuvarande användaren med $XDG_CONFIG_HOME/dpkg/buildflags.conf där $XDG_CONFIG_HOME har standardvärdet $HOME/.config;
3.
temporärt av användaren med miljövariabler (se stycket "MILJÖ").
4.
dynamiskt av paketansvariga med miljövariabler som sätts via debian/rules (se stycket "MILJÖ").

Konfigurationsfilerna kan innehålla fyra sorters direktiv:

Överstyr flaggan flagga till att ha värdet värde.
Ta bort alla flaggor som listas i värde från flaggan som anges i flagga. Sedan dpkg 1.16.1.
Utöka flaggan flagga genom att lägga till alternativen som anges i värde. Ett blanksteg läggs till före värdet om flaggans nuvarande värde inte är tomt.
Utöka flaggan flagga genom att lägga till alternativen som anges i värde först. Ett blanksteg läggs till efter värdet om flaggans nuvarande värde inte är tomt. Sedan dpkg 1.16.1.

Konfigurationsfilerna kan innehålla kommentarer på rader som börjar med ett nummertecken (#). Även tomma rader ignoreras.

Kommandot introducerades i dpkg 1.15.7..

KOMMANDON

Skriv alla kompileringsflaggor och deras värde på standard ut. En flagga skrivs per rad, avdelade från sitt värde med ett likamedtecken (”flagga=värde”). Detta är standardåtgärden.
Skriv ut listan över flaggor som stöds av den aktuella leverantören (en per rad). Se stycket "FLAGGOR SOM STÖDS" för mer information om dem.
Visa information som kan vara användbar för att förklara dpkg-buildflags beteende (sedan dpkg 1.16.5): relevanta miljövariabler, aktuell återförsäljare, status för alla funktionsflaggor. Skriv även ut slutgiltiga kompilatorflaggor och deras källa.

Detta är tänkt att köras från debian/rules så att byggloggen innehåller ett tydligt spår över de använda byggflaggorna. Det kan vara användbart för att diagnostisera problem rörande dessa.

Skriv kommandon som kan användas för att exportera alla kompileringsflaggor för något specifikt verktyg. Om format inte anges antas sh. Endast kompileringsflaggor som börjar med en stor bokstav tas med, andra antas att inte vara lämpliga för miljön. Format som stöds:
Skalkommandon för att sätta och exportera alla kompileringsflaggor i miljön. Flaggvärdena citeras så att utdata är redo att utvärderas av ett skal.
Argument att sända till byggprogrammets kommandorad för att använda alla kompileringsflaggor (sedan dpkg 1.17.0). Flaggornas värde citeras enligt skalsyntax.
Detta är ett gammalt alias för cmdline.
Make-direktiv för att sätta och exportera alla kompileringsflaggor i miljön. Utdata kan skrivas till ett makefil-fragment och utvärderas med ett include-direktiv.
Skriv ut värdet på flaggan på standard ut. Avslutar med 0 om flaggan är känd, om inte avslutar den med 1.
Anger ursprunget till flaggan som returneras av --get. Avslutar med 0 om flaggan är känd, om inte avslutar med 1. Ursprunget kan vara ett av följande värden:
originalflagga satt av leverantören returneras;
flaggan är satt/modifierad av systemkonfigurationen;
flaggan är satt/modifierad av användarkonfigurationen;
flaggan är satt/modifierad av en miljöspecifik konfiguration.
Srkiv ut information som kan vara användbar för att förklara programmets beteende: aktuell återförsäljare, relevanta miljövariabler, funktionsområden, status för alla funktionsflaggor, huruvida en funktion hanteras av ett inbyggt förval av kompilatorn (sedan dpkg 1.21.14) och kompilatorflaggorna med sina ursprung (sedan dpkg 1.19.0).

Till exempel:

 Vendor: Debian
 Environment:
 DEB_CFLAGS_SET=-O0 -Wall
 Area: qa
 Features:
 bug=no
 canary=no
 Builtins:
 Area: hardening
 Features:
 pie=no
 Builtins:
 pie=yes
 Area: reproducible
 Features:
 timeless=no
 Builtins:
 Flag: CFLAGS
 Value: -O0 -Wall
 Origin: env
 Flag: CPPFLAGS
 Value: -D_FORTIFY_SOURCE=2
 Origin: vendor
  
Print the features enabled for a given area (since dpkg 1.16.2). If the feature is handled (even if only on some architectures) as a builtin default by the compiler, then a Builtin field is printed (since dpkg 1.21.14). See the "FEATURE AREAS" section for more details about the currently recognized areas. Exits with 0 if the area is known otherwise exits with 1.

Utdata är på RFC822-headerformat, med en sektion per funktion. Till exempel:

 Feature: pie
 Enabled: yes
 Builtin: yes
 Feature: stackprotector
 Enabled: yes
  
Visar hjälpskärm och avslutar.
Visar version och avslutar.

FLAGGOR SOM STÖDS

Flaggor för värdassemblern. Förvalt värde: tomt. Sedan dpkg 1.21.0.
Flaggor för värd-C-kompilatorn. Standardvärdet som satts av leverantören innehåller -g och den förvalda optimeringsnivån (vanligtvis -O2, eller -O0 om miljövariabeln DEB_BUILD_OPTIONS definierar noopt).
Flaggor för värd-C-förprocesseraren. Förvalt värde: tomt.
Flaggor för värd-C++-kompilatorn. Samma som CFLAGS.
Flaggor för värd-Objective C-kompilatorn. Samma som CFLAGS. Sedan dpkg 1.17.7.
Flaggor för värd-Objective C++-kompilatorn. Samma som CXXFLAGS. Sedan dpkg 1.17.7.
Flaggor för värd-D-kompilatorn (ldc eller gdc). Sedan dpkg 1.20.6.
Flaggor för värd-Fortran 77-kompilatorn. En delmängd av CFLAGS.
Flaggor för värd-Fortran 9x-kompilatorn. Samma som FFLAGS. Sedan dpkg 1.17.7.
Flaggor som sänds till värdkompilatorn vid länkning av binärer eller delade objekt (om länkaren anropas direkt måste -Wl och , tas bort från dessa flaggor). Standardvärde: tomt.
Flaggor för bygg-assemblern. Förvalt värde: tomt. Sedan dpkg 1.22.1.
Flaggor för bygg-C-kompilatorn. Standardvärdet som satts av leverantören innehåller -g och den förvalda optimeringsnivån (vanligtvis -O2, eller -O0 om miljövariabeln DEB_BUILD_OPTIONS definierar noopt). Sedan dpkg 1.22.1.
Flaggor för bygg-C-förprocesseraren. Förvalt värde: tomt. Sedan dpkg 1.22.1.
Flaggor för bygg-C++-kompilatorn. Samma som CFLAGS_FOR_BUILD. Sedan dpkg 1.22.1.
Flaggor för bygg-Objective C-kompilatorn. Samma som CFLAGS_FOR_BUILD. Sedan dpkg 1.22.1.
Flaggor för bygg-Objective C++-kompilatorn. Samma som CXXFLAGS_FOR_BUILD. Sedan dpkg 1.22.1.
Flaggor för bygg-D-kompilatorn (ldc eller gdc). Sedan dpkg 1.22.1.
Flaggor för bygg-Fortran 77-kompilatorn. En delmängd av CFLAGS_FOR_BUILD. Sedan dpkg 1.22.1.
Flaggor för bygg-Fortran 9x-kompilatorn. Samma som FFLAGS_FOR_BUIDL. Sedan dpkg 1.22.1.
Flaggor som sänds till bygg-kompilatorn vid länkning av binärer eller delade objekt (om länkaren anropas direkt måste -Wl och , tas bort från dessa flaggor). Standardvärde: tomt. Sedan dpkg 1.22.1.

Nya flaggor kan komma att läggas till i framtiden om behovet uppstår (till exempel för att stöda andra språk).

FUNKTIONSOMRÅDEN

Feature areas are currently vendor specific, and the ones described below are only recognized on Debian and derivatives.

Each area feature can be enabled and disabled in the DEB_BUILD_OPTIONS and DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS environment variable's area value with the ‘+’ and ‘-’ modifier. Following the general syntax of these variables (described in dpkg-buildpackage(1)), multiple feature areas can be specified separated by spaces, where each get feature specifiers as mandatory parameters after an equal sign (‘=’). The feature specifiers are comma-separated and parsed from left to right, where the settings within the same feature specifier override previous ones, even if the feature specifiers are split across multiple space-separated feature area settings for the same area.

For example, to enable the hardening “pie” feature and disable the “fortify” feature you can do this in debian/rules:

  export DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS = hardening=+pie,-fortify

Den speciella funktionen all kan användas för att aktivera eller inaktivera alla områdesfunktioner samtidigt. Du kan till exempel inaktivera allt i området hardening och endast aktivera ”format” och ”fortify” med:

  export DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS = hardening=-all,+format,+fortify

Multiple feature areas can be set:

  export DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS = hardening=+pie abi=+lfs

The override behavior applies as much to the all special feature, as to specific features, which should allow for composition. Thus to enable “lfs” in the abi area, and only “pie” and “fortify” in the hardening area, but “format” only when CONDITION is defined, this could be done with:

  export DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS = hardening=-all,+pie,+format abi=+lfs
  …
  DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS += hardening=+fortify
  ifdef CONDITION
  DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS += hardening=-format
  endif

abi

Flera kommandoradsflaggor (beskrivna nedan) kan användas för att aktivera funktioner som kan ändra ABI:et för ett paket, men som inte kan aktiveras som standard på grund av bakåtkompatibilitetsorsaker såvida de inte samordnas eller kontrolleras var för sig.

Den här inställningen (sedan dpkg 1.22.0; inaktiverad som förval) aktiverar stöd för stora filer på 32-bitars-arkitekturer där deras ABI inte som förval inkluderar LFS, genom att lägga till -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 till CPPFLAGS.

När funktionen är aktiverad kommer den överstyra värdet från samma funktion i funktionsområdet future.

This setting (since dpkg 1.22.0; enabled by default except for i386, hurd-i386 and kfreebsd-i386 since dpkg 1.22.5) enables 64-bit time_t support on 32-bit architectures where their ABI does not include it by default, by adding -D_TIME_BITS=64 to CPPFLAGS. This setting automatically enables the lfs feature from the abi feature area.

If the setting is enabled explicitly then it gets enabled on all architectures including i386 but not hurd-i386 nor kfreebsd-i386 (where the kernel does not have time64 interfaces), ignoring the binary backwards compatibility default.

It is also enabled by default by gcc on the armel, armhf, hppa, m68k, mips, mipsel, powerpc and sh4 Debian architectures, where disabling the feature will add instead -U_LARGEFILE_SOURCE -U_FILE_OFFSET_BITS -U_TIME_BITS to CPPFLAGS.

future

Flera kommandoradsflaggor (beskrivna nedan) kan användas för att aktivera funktioner som borde vara aktiverade som standard, men som inte kan vara det på grund av bakåtkompatibilitetsorsaker.

Den här inställningen (sedan dpkg 1.19.0; inaktiverad som förval) är nu ett alias för funktionen lfs i abi-området, använd den istället. Funktionen från abi-området överstyr den här inställningen.

qa

Flera kommandoradsflaggor (beskrivna nedan) kan användas för att göra det lättare att hitta problem i källkoden eller byggsystemet.

This setting (since dpkg 1.22.3; enabled by default since dpkg 1.22.6) adds -Werror=implicit-function-declaration to CFLAGS.
Inställningen (sedan dpkg 1.17.4; inaktiverad som förval) lägger till ytterligare varningar som pålitligt upptäcket problematisk källkod. Varningarna är ödesdigra. De enda flaggor som för närvarande stöds är CFLAGS och CXXFLAGS med flaggorna satt till -Werror=array-bounds, -Werror=clobbered, -Werror=implicit-function-declaration och -Werror=volatile-register-var.

This feature handles -Werror=implicit-function-declaration via the bug-implicit-func feature, if that has not been specified.

Den här inställningen (sedan dpkg 1.17.14; inaktiverad som förval) lägger till overksamma tjallarflaggor till byggflaggorna, så att byggloggarna kan kontrolleras för att se hur byggflaggor vidarebefordras för att göra det enklare att hitta när vanliga byggflagor utesluts. De enda flaggor som stöds är för närvarande CPPFLAGS, CFLAGS, OBJCFLAGS, CXXFLAGS och OBJCXXFLAGS med flaggorna satta till -D__DEB_CANARY_flag_slumpmässigt-id__, och LDFLAGS satt till -Wl,-z,deb-canary-slumpmässigt-id.

optimize

Flera kommandoradsflaggor (beskrivna nedan) kan användas för att hjälpa till att optimera den skapade binären (sedan dpkg 1.21.0). Observera: om all aktiveras kan dessa flaggor leda till binärartifakter som inte kan reproduceras.

Inställningen (sedan dpkg 1.2.0; inaktiverad som förval) aktiverar Link Time Optimization (optimering vid länkning) genom att lägga till -flto=auto -ffat-lto-objects till CFLAGS, CXXFLAGS, OBJCXXFLAGS, FFLAGS, FCFLAGS och LDFLAGS.

sanitize

Du kan använda flera kompileringsflaggor (se detaljer nedan) för att sanera den färdiga binären mot minnesfördärvningsar, minnesläckor, användning efter frigivning, datakapplöpningsfel i trådar och fel i förbindels med odefinierat beteende. Observera: dessa flaggor bör inte användas för produktionsbygg eftersom de kan minska pålitligheten för korrekt kod, minska säkerheten eller till och med funktionsrikedomen.

Den här inställningen (sedan dpkg 1.18.0; inaktiverad som förval) lägger till -fsanitize=address till LDFLAGS och -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer till CFLAGS och CXXFLAGS.
Den här inställningen (sedan dpkg 1.18.0; inaktiverad som förval) lägger till -fsanitize=thread till CFLAGS, CXXFLAGS och LDFLAGS.
Den här inställningen (sedan dpkg 1.18.0; inaktiverad som förval) lägger till -fsanitize=leak till LDFLAGS. Den inaktiveras automatiskt om antingen funktionen address eller thread aktiveras, eftersom de implicerar den.
Den här inställningen (sedan dpkg 1.18.0; inaktiverad som förval) lägger till -fsanitize=undefined till CFLAGS, CXXFLAGS och LDFLAGS.

hardening

Du kan använda flera kompileringsflaggor (se detaljer nedan) för att härda den färdiga binären mot minnesfördärvningsangrepp, eller för att ge ytterligare varningsmeddelanden under kompileringen. Förutom det som anges nedan aktiveras dessa som standard för arkitekturer som stöder dem.

Inställningen (sedan dpkg 1.16.1; aktiverad som förval) lägger till -Wformat -Werror=format-security till CFLAGS, CXXFLAGS, OBJCFLAGS och OBJCXXFLAGS. Detta kommer att varna om olämplig användning av formatsträngar, och att misslyckas när formatfunktionerna används på ett sätt som representerar möjliga säkerhetsproblem. För närvarande varnar detta om anrop till funktionerna printf och scanf där formatsträngen inte är en fast sträng och när det inte finns några formatargument, som i printf(foo); istället för printf("%s", foo); Detta kan vara ett säkerhetshål om formatsträngen kommer från en obetrodd källa och innehåller ”%n”.
Inställningen (sedan dpkg 1.16.1; aktiverad som förval) lägger till -D_FORTIFY_SOURCE=2 till CPPFLAGS. Kompilatorn har under kodgenereringen kännedom om en hel del information om buffertstorlekar (där tillämpligt) och försöker ersätta osäkra funktionsanrop med obegränsade buffertlängder med längdbegränsade dito. Det här är speciellt användbart för gammal, skräpig kod. Dessutom blockeras formatsträngar i skrivbart minne som innehåller ”%n”. Om ett program är beroende av en sådan formatsträng måste det gås runt i kod.

Observera att för att den här flaggan ska ha någon funktion måste källkoden också kompileras med -O1 eller högre. Om miljövariabeln DEB_BUILD_OPTIONS innehåller noopt kommer stödet för fortify att inaktiverats, på grund av nya varningar som ges av glibc 2.16 och senare.

Inställningen (sedan dpkg 1.16.1; aktiverad som förval om stackprotectorstrong inte används) lägger till -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 till CFLAGS, CXXFLAGS, OBJCFLAGS, OBJCXXFLAGS, FFLAGS och FCFLAGS. Detta lägger till säkerhetskontroller mot stacköverskrivningar, vilket gör att många möjliga kodinjiceringsangrepp istället avbryter programmet. I det bästa fallet gör det kodinjiceringsangrepp till överbelastnignsangrepp eller icke-problem (beroende på programmet).

Den här funktionen kräver länkning mot glibc (eller ett annat bibliotek som tillhandahåller __stack_chk_fail), så det måste inaktiveras när du bygger med -nostdlib eller -ffreestanding eller liknande.

Inställningen (sedan dpkg 1.17.11; aktiverad som förval) lägger till -fstack-protector-strong till CFLAGS, CXXFLAGS, OBJCFLAGS, OBJCXXFLAGS, FFLAGS och FCFLAGS. Detta är en starkare variant av stackprotector, men utan markanta prestandaminskningar.

Om du inaktiverar stackprotector inaktiveras även denna inställning.

Funktionen har samma krav som stackprotector, och kräver dessutom gcc 4.9 eller senare.

Inställningen (sedan dpkg 1.22.0; aktiverad som förval) lägger till -fstack-clash-protectionamd64, arm64, armhf och armel till CFLAGS, CXXFLAGS, OBJCFLAGS, OBJCXXFLAGS, FFLAGS och FCFLAGS. Detta lägger till kod som förhindrar attacker av typen stackkrock.
Inställningen (sedan dpkg 1.122.0; aktiverad som förval) lägger till -fcf-protectionamd64 och -mbranch-protection=standardarm64 till CFLAGS, CXXFLAGS, OBJCFLAGS, OBJCXXFLAGS, FFLAGS and FCFLAGS och FCFLAGS. Detta lägger till förgreningsskydd till indirekta anrop, hopp och returer för att under körning kontrollera att de är giltiga.
Inställningen (sedan dpkg 1.16.1; aktiverad som förval) lägger till -Wl,-z,relro till LDFLAGS. Vid inläsning av programmet måste länkaren skriva till flera ELF-minnessektioner. Den här inställningen flaggar till inläsaren att dessa sektioner ska göras skrivskyddade innan programmet får kontroll. Detta skyddar huvudsaklingen mot GOT-överskrivningsangrepp. Om inställningen inaktiveras kommer även bindnow att inaktiveras.
Inställningen (sedan dpkg 1.16.1; inaktiverad som förval) lägger till -Wl,-z,now till LDFLAGS. Vid inläsning av programmet löses alla dynamiska symboler, vilket gör att hela PLT kan markeras som skrivskyddad (på grund av relro ovan). Inställningen kan inte aktiveras om relro inte är aktiverad.
Den här inställningen (sedan dpkg 1.16.1; utan globalt förval sedan dpkg 1.18.23, eftersom den aktiveras som förval numera av gcc på Debianarkitekturerna amd64, arm64, armel, armhf, hurd-i386, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, mips64el, powerpc, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc och sparc64) lägger till de flaggor som krävs för att aktivera eller inaktivera PIE via gcc-specifikationsfiler, om det behövs, beroende på om gcc lägger till flaggorna själv på arkitekturen eller inte. Om inställningen aktiveras och gcc injicerar flaggorna lägger den inte till Någonting. Om inställningen är aktiverad och gcc inte injicerar flaggorna, lägger den till -fPIE (via /usr/share/dpkg/pie-compiler.specs) till CFLAGS, CXXFLAGS, OBJCFLAGS, OBJCXXFLAGS, FFLAGS och FCFLAGS, samt -fPIE -pie (via /usr/share/dpkg/pie-link.specs) till LDFLAGS. När inställningen är inaktiverad och gcc injicerar flaggorna, lägger den till -fno-PIE (via /usr/share/dpkg/no-pie-compile.specs) till CFLAGS, CXXFLAGS, OBJCFLAGS, OBJCXXFLAGS, FFLAGS och FCFLAGS, samt -fno-PIE -no-pie (via /usr/share/dpkg/no-pie-link.specs) till LDFLAGS.

Positionsoberoende exekverbara program (PIE) behövs för att dra fördel av slumpmässig adressrymd (ASLR), vilket stöds av vissa versioner av kärnan. Medan ASLR redan kan användas för datautrymmen i stacken och heap:en (brk och mmap), måste kodområden först kompileras som positionsoberoende. Delade bibliotek gör redan detta (-fPIC), så de drar automatiskt fördel av ASLR medan binära .text-regioner måste byggas med PIE för att uppnå ASLR. När detta sker är ROP-angrepp (Return Oriented Programming) mycket svårare eftersom det inte finns några statiska platser att studsa från i ett minnesfördärvningsangrepp.

PIE är inte kompatibelt med -fPIC, så allmän försiktighet måste tas vid bygge av delade objekt. Men eftersom PIE-flaggorna som skapas injiceras via gcc-specifikationsfiler bör det alltid vara säkert att ovillkorligen sätta dem oberoende av typen av objekt som kompileras eller länkas.

Statiska bibliotek kan användas av program eller andra delade bibliotek. Beroende på vilka flaggor som används för att kompilera objekten inuti ett statisk bibliotek kan dessa vara användas av olika uppsättningar objekt:

Kan varken länkas till ett PIE-program eller ett delat bibliotek.
Kan länkas till alla program, men inte ett delat bibliotek (rekommenderas).
Kan länkas till alla program och delade bibliotek.

Om flaggorna behöver sättas manuellt och gcc:s spec-injektion förbigås, finns det flera saker man behöver tänka på. Att ovillkorligen och explicit sända -fPIE, -fpie eller -pie till ett byggsystem som använder libtool är säkert eftersom flaggorna kommer skalas av när delade bibliotek byggs. På projekt som bygger både program och delade bibliotek kan du annars behöva se till att -fPIC alltid sänds sist i kompileringsflaggor såsom CFLAGS när delade bibliotek byggs (så att den överstyre en tidigare angiven -PIE), och att -shared sänds sist till länkflaggor såsom LDFLAGS (så att den överstyr en tidigare angiven -pie). Observera: Detta behöver inte göras med standard-gcc-specifikationsmaskineriet.

Eftersom PIE i tillägg implementeras med ett generellt register kan vissa arkitekturer med få register (men inte längre i386 eftersom optimeringar implementerats i gcc >= 5) se prestandaförluster upp till 15% i väldigt textsegment-tunga programs körning; de flesta körningar ser mindre än 1%. Arkitekturer med många generella register (t.ex amd64) ser inte en lika stor värsta falls-förlust.

reproducible

Kompileringsflaggorna som anges nedan kan användas för att göra det lättare att reproducera byggbarhet eller tillhandahålla ytterligare varningsflaggor under kompileringen. Förutom det som anges nedan aktiveras dessa som standard för arkitekturer som stöder dem.

Inställningen (sedan dpkg 1.17.14; aktiverad som förval) lägger till -Wdate-time till CPPFLAGS. Detta ger varningar när makrona __TIME__, __DATE__ eller __TIMESTAMP__ används.
Inställningen (sedan dpkg 1.19.1; aktiverad som förval) lägger till -ffile-prefix-map=BYGGSÖKVÄG=. till CFLAGS, CXXFLAGS, OBJCFLAGS, OBJCXXFLAGS, FFLAGS och FCFLAGS där BYGGSÖKVÄG sätts till toppnivåkatalogen för paketet som byggs. Detta får till effekt att byggsökvägen försvinner från alla genererade filer.

Om både fixdebugpath och fixfilepath anges tar denna flagga företräde, eftersom den är en övermängd av den förstnämnda.

Observera: Om byggprocessen fångar byggflaggorna i de slutliga byggobjekten kommer det att göra paketet oreproducerbart. Och även om några av objekten återigen kan göras reproducerbara genom att inaktivera den här flaggan igen kräver det samtidigt att fixdebugpath inaktiveras, vilket kan göra de genererade felsökningssymbolobjekten oreproducerbara. Den bästa lösningen är att sluta fånga byggflaggor.

Inställningen (sedan dpkg 1.18.5; aktiverad som förval) lägger till -fdebug-prefix-map=BYGGSÖKVÄG=. till CFLAGS, CXXFLAGS, OBJCFLAGS, OBJCXXFLAGS, FFLAGS och FCFLAGS där BYGGSÖKVÄG sätts till toppnivåkatalogen för paketet som byggs. Detta får till effekt att byggsökvägen försvinner från alla genererade felsökningssymboler.

Observera: Funktionen har liknande reproduktionsegenskaper som fixfilepath.

MILJÖVARIABLER

Det finns två uppsättningar miljövariabler som utför samma operationer, den första (DEB_flagga_op) bör aldrig användas inuti debian/rules). Den är tänkt för användare som vill bygga om källkodspaketet med andra byggflaggor. Den andra uppsättningen (DEB_flagga_MAINT_op) bör endast användas i debian/rules av paketansvariga för att ändra de slutgiltiga byggflaggorna.

Denna variabel kan användas för att tvinga fram värdet som returneras för given flagga.
Denna variabel kan användas för att tillhandahålla en blankstegsavdelad lista med flaggor som kommer att tas bort från uppsättningen flaggor som ges för given flagga.
Denna variabel kan användas för att lägga till ytterligare flaggor till värdet som returneras för given flagga.
Denna variabel kan användas för att lägga till ytterligare flaggor först i värdet som returneras för given flagga.
De här variablerna kan användas av en användare eller utvecklare för att slå av/på olika områdesfunktioner som påverkar byggflaggorna. Variabeln DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS-variabeln överstyr alla inställningar i funktionsområden i DEB_BUILD_OPTIONS. Se avsnittet "FUNKTIONSOMRÅDEN" för mer information.
Inställningen anger den aktuella återförsäljaren. Om den inte är satt kommer återförsäljaren att identifieras genom att läsa /etc/dpkg/origins/default.
Den här variabeln anger byggsökvägen (sedan dpkg 1.18.8) att använda i funktioner såsom fixdebugpath så att de kan styras av anroparen. Variabeln är för närvarande specifik för Debian och dess derivat.
Väljer färgläge (sedan dpkg 1.18.5). För närvarande godtas följande värden: auto (förval), always och never.
Om satt, används för att bestämma om lokalt språkstöd ska aktiveras, även känt som internationaliseringsstöd (eller i18n) (sedan dpkg 1.19.0). Tillåtna värden är: 0 och 1 (förval).

FILER

Konfigurationsfiler

/etc/dpkg/buildflags.conf
Konfigurationsfil för hela systemet.
$XDG_CONFIG_HOME/dpkg/buildflags.conf eller
$HOME/.config/dpkg-buildflags.conf
Användarens konfigurationsfil.

Paketeringsstöd

/usr/share/dpkg/buildflags.mk
Makefile-klipp som läser in (och eventuellt exporterar) alla flaggor som stöd av dpkg-buildflags till variabler (sedan dpkg 1.16.1).

EXEMPEL

För att sända byggflaggor till en byggkommandorad i en makefil:

 $(MAKE) $(shell dpkg-buildflags --export=cmdline)
 ./configure $(shell dpkg-buildflags --export=cmdline)

För att sätta byggflaggor i ett skalskript eller skalfragment kan eval användas för att tolka utdata och exportera flaggorna i miljön:

 eval "$(dpkg-buildflags --export=sh)" && make

eller för att sätta positionsparametrarna för att sända till ett kommando:

 eval "set -- $(dpkg-buildflags --export=cmdline)"
 for dir in a b c; do (cd $dir && ./configure "$@" && make); done

Använda i debian/rules

Du bör anropa dpkg-buildflags eller inkludera buildflags.mk från filen debian/rules för att hämta de byggflaggor det är nödvändigt att sända till byggsystemet. Observera att äldre versioner av dpkg-buildpackages (före dpkg 1.16.1) exporterade dessa flaggor automatiskt. Du bör dock inte bero på detta, eftersom detta förhindrar körning av debian/rules manuellt.

För paket med autoconf-liknande byggsystem kan du sända relevanta flaggor direkt till configure eller make(1), som visas ovan.

I andra byggsystem, eller om du vill ha mer finkorning styrning av vilka flaggor som sänds vart, kan du använda --get. Eller så kan du istället inkludera buildflags.mk, som tar hand om anropet till dpkg-buildflags och lagringen av byggflaggorna i make-variabler.

Om du vill exportera alla byggflaggor till miljön (där de kan fångas upp av ditt byggsystem):

 DPKG_EXPORT_BUILDFLAGS = 1
 include /usr/share/dpkg/buildflags.mk

För extra styrning av vad som expoteras kan du manuellt exportera variablerna (eftersom inga av dem exporteras som standard):

 include /usr/share/dpkg/buildflags.mk
 export CPPFLAGS CFLAGS LDFLAGS

Du kan naturligtvis dessutom manuellt sända flaggorna till kommandon:

 include /usr/share/dpkg/buildflags.mk
 build-arch:
    $(CC) -o hello hello.c $(CPPFLAGS) $(CFLAGS) $(LDFLAGS)

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2024-03-10 1.22.6