Scroll to navigation

deb-symbols(5) dpkg suite deb-symbols(5)

NAMN

deb-symbols - Debians utökade informationsfil för delade bibliotek

SYNOPS

DEBIAN/symbols

BESKRIVNING

Symbolfiler medföljer Debianbinärpaket och dess format är en undermängd av symbolfilmallarna som används av dpkg-gensymbols(1) i Debiankällkodspaket.

Formatet för posterna med utökad beroendeinformation för delade bibliotek i dessa filer är:


biblioteks-soname huvud-beroendemall
[| alternativ-beroende-mall]
[...]
[* fälrnamn: fältvärde]
[...]
symbol minsta-version [id-för-beroendemall]

biblioteks-sonamn är det exakta värdet från SONAME-fältet, som det exporteras från objdump(1). En beroendemall är ett beroende där #MINVER# dynamiskt ersätts av en versionskontrollrad ”(>= minsta-version)” eller av ingenting (om ett ej versionsstyrt beroende anses tillräckligt).

Varje exporterad symbol (anges som namn@version, där version är ”Base” om biblioteket inte är versionsstyrt) associeras med en minsta-version i sin beroendemall (huvudberoendemallen används alltid och kommer att kombineras med beroendemallen som anges med id-för-beroendemall om den finns). Den första alternativa beroendemallen får nummer 1, den andra 2, osv. Varje kolumn avdelas av exakt ett enkelt blanktecken.

Alla poster i ett bibliotek kan även innehålla några fält med metainformation. Dessa fält lagras på rader som börjar med en asterisk. De enda fält som för närvarande är giltiga är:

Anger namnet på det ”-dev”-paket som hör till biblioteket, och används av dpkg-shlibdeps för att se till att det beroende som genereras är åtminstone lika strikt som motsvarande byggberoende (sedan dpkg 1.14.13).
Samma som Build-Depends-Package men godtar en kommaseparerad lista med paketnamn (sedan dpkg 1.20.0). Fältet kommer överstyra fältet Build-Depends-Package om det finns, och är huvudsakligen användbart för ”-dev”-paket och metapaket som beror på dessa, säg för en övergångsperiod.
Anger vilka interna symbolgrupper som ska ignoreras, som en blankteckenavdelad lista, så att symbolerna som förekommer i dessa grupper tas med i utdatafilen (sedan dpkg 1.20.1). Detta bör endast vara nödvändigt för vektygskedjepaket som tillhandahåller dessa interna symboler. Vilka grupper som är tillgängliga beror på systemet, för ELF- och GNU-baserade system är de aeabi och gomp.
Ett alias för Allow-Internal-Symbol-Groups som avråds från (sedan dpkg 1.20.1, stöds sedan dpkg 1.17.6).

EXEMPEL

Enkla symbolfiler

 libftp.so.3 libftp3 #MINVER#
  DefaultNetbuf@Base 3.1-1-6
  FtpAccess@Base 3.1-1-6
  [...]
=head2 Avancerad symbols-fil
 libGL.so.1 libgl1
 | libgl1-mesa-glx #MINVER#
 * Build-Depends-Package: libgl1-mesa-dev
  publicGlSymbol@Base 6.3-1
  [...]
  implementationSpecificSymbol@Base 6.5.2-7 1
  [...]

SE ÄVEN

<https://wiki.debian.org/Projects/ImprovedDpkgShlibdeps>, dpkg-shlibdeps(1), dpkg-gensymbols(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-07-01 1.21.9