Scroll to navigation

deb-shlibs(5) dpkg suite deb-shlibs(5)

NAAM

deb-shlibs - Informatiebestand van Debian over gedeelde bibliotheken

OVERZICHT

debian/shlibs, debian/binaire-naam.shlibs, DEBIAN/shlibs

BESCHRIJVING

shlibs-bestanden zetten namen en versies (SONAMEs) van gedeelde bibliotheken om naar vereisten die bruikbaar zijn voor een control-bestand van een pakket. Elke regel bevat één element. Lege regels zijn niet toegestaan. Regels die beginnen met het teken # worden als commentaar aanzien en genegeerd. Alle andere regels moeten de volgende indeling hebben:

[type:] bibliotheek versie vereisten

De velden bibliotheek en versie worden door witruimte van elkaar gescheiden, maar het veld vereisten loopt door tot het einde van de regel. Het veld type is facultatief en meestal niet nodig.

Het veld vereisten heeft dezelfde syntaxis als het veld Depends in het control-bestand van een binair pakket, zie deb-control(5).

SONAME-INDELINGEN

De ondersteunde SONAME-indelingen zijn:

naam.so.versie

en

naam-versie.so

waarbij naam gewoonlijk voorafgegaan wordt door lib.

De eerste wordt meestal gebruikt door gedeelde bibliotheken met stabiele interfaces. De tweede wordt gebruikt door gedeelde bibliotheken met onstabiele interfaces, waarbij de hele versie onderdeel wordt van de SONAME en volledig gespecificeerd moet worden bij het linken naar deze bibliotheken.

VOORBEELDEN

Het shlibs-bestand voor een typisch bibliotheekpakket met als naam libcrunch1 dat één bibliotheek levert met als SONAME libcrunch.so.1, kan er als volgt uitzien

 libcrunch 1 libcrunch1 (>= 1.2-1)

De vereisten moeten de meest recente versie vermelden van het pakket dat nieuwe symbolen toevoegde aan de bibliotheek. In het bovenstaande voorbeeld werden nieuwe symbolen toegevoegd in versie 1.2 van libcrunch. Dit is niet de enige reden waarom het kan zijn dat vereisten scherper gesteld moeten worden.

ZIE OOK

deb-control(5), deb-symbols(5), dpkg-shlibdeps(1).

2024-03-10 1.22.6