Scroll to navigation

deb-postinst(5) dpkg suite deb-postinst(5)

NAMN

deb-postinst - paketutvecklarskript som körs efter installation

SYNOPS

DEBIAN/postinst

BESKRIVNING

Ett paket kan utföra flera åtgärder efter installation via utvecklarskript, genom att ta med en körbar fil postinst i sitt styrarkiv (dvs. DEBIAN/postinst när paketet skapas).

Skriptet kan anropas på följande sätt:

Efter att paketet installerats.
Efter att paketet utlösts. Listan över blankstegsavdelade utlösarnamn sänds med som det andra argumentet.
Om prerm misslyckas vid upgrade (uppgradering) eller misslyckas vid failed-upgrade (misslyckad uppgradering).
Om prerm misslyckas vid remove (borttagning).
 [ removing gammalt-paket ny-version ]
Om prerm misslyckas vid deconfigure in-favour (avkonfigurering till fördel för) ett paket.
Om prerm misslyckas vid remove in-favour (borttagning till fördel för) ersättning på grund av konflikt.

SE ÄVEN

dpkg(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-12-02 1.21.11