Scroll to navigation

deb-changes(5) dpkg suite deb-changes(5)

NAMN

dpkg-changes - filformat för Debians ändringsfiler

SYNOPS

filnamn.changes

BESKRIVNING

Varje Debianinsändning består av en styrfil .changes, som innehåller ett antal fält i deb822(5)-format.

Varje fält börjar med en etikett, såsom Source eller Binary (skiftlägesoberoende), följt av ett kolontecken och fältets kropp (skiftlägesberoende såvida inte annat anges). Fält avdelas endast av fältetiketter. Med andra ord kan texten i fälten spänna över flera rader, men installationsverktygen kommer oftast att slå samman rader när kroppen tolkas (förutom när det gäller flerradsfälten Description, Changes, Files, Checksums-Sha1 och Checksums-Sha256, se nedan).

Styrinformationen kan omges av en OpenPGP-signatur i ASCII-skal, såsom beskrivs i RFC4880.

FÄLT

Värdet för fältet anger filens formatversion. Fältets syntax är ett versionsnummer med en huvud- och en underdel. Ändringar som inte är bakåtkompatibla ökar huvudversionen medan ändringar som är bakåtkompatibla (till exempel nya fält) ökar underversionen. Aktuell formatversion är 1.8.
The date the package was built or last edited. It must be in the same format as the date in a deb-changelog(5) entry.

Värdet på fältet hämtas vanligtvis ut från filen debian/changelog.

Namnet på källkodspaketet. Om versionen på källkoden inte är samma som versionen på binären kommer källkodsnamn åtföljas av en källkodsversion i parentes. Detta kan uppstå när bygget är för en insändning bestående av enbart binärer från någon annan än den paketansvarige (”binary-only non-maintainer upload”).
Det här flerdelade fältet är en blankstegsavdelad lista över binärpaket som ska sändas in. Om insändningen endast består av källkod kan fältet utelämnas (sedan dpkg 1.19.3).
Listar arkitekturer för de filer som sänds in just nu. Vanliga arkitekturer är amd64, armel, i386, osv. Observera att värdet all är avsett för paket som är oberoende av arkitektur. Om källkoden för paketet också sänds in måste specialvädet source också tas med. Arkitekturer med jokertecken är inte tillåtna i listan.
Typically, this is the original package's version number in whatever form the program's author uses. It may also include a Debian revision number (for non-native packages). The exact format and sorting algorithm are described in deb-version(7).
Listar en eller flera blankstegsavdelade distributioner där denna version ska installeras när den har sänts in till arkivet.
Hur brådskande insändningen är. De för närvarande kända värdena, sorterande från minst till mest brådskande, är: low, medium, high, critical and emergency.
Ska vara på formatet ”Joe Bloggs <jbloggs@example.org>” och är normalt sett den person som skapat paketet, till skillnad från författaren av den programvara som paketerades.
Ska vara på formatet ”Joe Bloggs <jbloggs@example.org>” och är normalt sett den person som förberett paketändringarna för denna utgåva.
 binärpaketnamn - binärpaketsammanfattning
Detta flerradiga fält innehåller en lista över binärpaketnamn följt av ett blanksteg, ett bindestreck (”-”) och deras möjligen avkortade korta beskrivningar. Om insändningen endast består av källkod kan fältet utelämnas (sedan dpkg 1.19.3).
En blankstegsavdelad lista över felrapportnummer för felrapporter som lösts med denna insändning. Distributionsarkivprogramvaran kan använda detta fält för att automatiskt stänga de angivna felrapporterna i distributionens felrapporteringssystem.
Det här fältet anger att insändningen är bestående av enbart binärer från någon annan än den paketansvarige (”binary-only non-maintainer build”). Den kommer från nyckeln och värdet binary-only=yes i ändringsloggens metadatafält.
Det här fältet anger en blankstegsavdelad lista över byggprofiler som insändningen byggdes med.
 ändringsloggposter
Det här flerradiga fältet innehåller den sammanslagna texten från alla ändringsloggposter som är en del av insändningen. För att göra fältet till ett giltigt flerradsfält ersätts tomma rader med en ensam punkt (”.”) och alla rader får ett teckens indrag. Exakt innehåll beror på formatet på ändringsloggen.
 md5summa storlek sektion prioritet filnamn
Det här flerradiga fältet innehåller en lista över filer tillsammans med md5-summa, storlek, sektion och prioritet för var och en av dem.

Första raden i fältvärdet (delen av på samma rad som fältnamnet följt av kolon) är alltid tom. Innehållet i fältet anges som fortsättningsrader, en rad per fil. Varje rad består av blankstegsavdelade fält som beskriver filen: md5-summan, filstorleken, filsektionen, filprioriteten och filnamnet.

Det här fälten visar alla filer insändningen består av. Listan över filer i fältet måste motsvara listan över filer i de andra relaterade Checksums-fälten.

 kontrollsumma storlek filnamn
De här flerradsfälteten innehåller en lista med filer med en kontrollsumma och storlek för var och en. Fälten har samma syntax och skiljer sig bara vad gäller vilken kontrollsummealgoritm som används: SHA-1 för Checksums-Sha1 och SHA-256 för Checksums-Sha256.

Första raden i fältvärdet (delen av på samma rad som fältnamnet följt av kolon) är alltid tom. Innehållet i fältet anges som fortsättningsrader, en rad per fil. Varje rad består av blankstegsavdelade fält som beskriver filen: kontrollsumman, filstorleken och filnamnet.

De här fälten visar alla filer insändningen består av. Listan över filer i fälten måste motsvara listan över filer i fältet Files och de andra relaterade Checksums-fälten.

PROGRAMFEL

Fältet Files är inte konsistent med de andra Checksums-fälten. Fälten Changed-By ocha Maintainer har förvirrande namn. Fältet Distribution innehåller information om vad som vanligtvis kallas en svit (”suite”).

SE ÄVEN

deb822(5), deb-src-control(5), deb-version(7).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2023-10-30 1.22.1