Scroll to navigation

INSTALL-DOCS(8) Debian INSTALL-DOCS(8)

NAZWA

install-docs - zarządzanie dokumentacją Debiana

SKŁADNIA

 install-docs [opcje] -i,--install | -r,--remove | -c,--check plik [ plik ... ]
 install-docs [opcje] -I,--install-all | -C,--install-changed | -R,--remove-all
 install-docs [opcje] -s,--status docid [ docid ... ]
 install-docs [opcje] --dump-db nazwa_db
 install-docs -h,--help | -V,--version

OPIS

install-docs jest narzędziem pozwalającym opiekunom pakietów Debiana na rejestrowanie dokumentacji w różnych systemach. Obecnie wspiera przeglądarki dhelp, dwww, dochelp oraz doc-central.

Ta strona podręcznika ekranowego zawiera podstawowe wskazówki dotyczące używania install-docs. Pełny opis programu wraz z opisem składni składni pliku konfiguracyjnego można znaleźć w dokumentacji dołączonej do pakietu.

OPCJE

Tryb gadatliwy.
Wyświetla komunikaty diagnostyczne.
Nie uruchamia dwww-build-menu(8) ani dhelp_parse(8).
Ustawia główny katalog na katlaog, zamiast używać `/'. Użyteczne i poprawne tylko w przypadku akcji --check.

AKCJE

Poniżej podano listę akcji obsługiwanych przez install-docs. Programowi można podać tylko jedną akcję. Ponadto akcja ta łącznie z jej argumentami musi być przekazana jako ostatnia opcja linii poleceń.

Każdy argument plik powinien być pełną ścieżką do pliku kontrolnego doc-base(t.j. "/usr/share/doc-base/jakiś_plik" lub "/etc/doc-base/documents/jakiś_plik"), a każde docid powinno być identyfikatorem dokumentu (Identyfikatory dokumentów są ustawiane w polu "Document" pliku kontrolnego i zazwyczaj są takie same jak nazwa pakietu).

Jeżeli plik lub <docid> jest równe "-" (znak minusa), to lista argumentów jest odczytywana ze standardowego wejścia (każda nazwa pliku lub każde id dokumentu w oddzielnej linii).

Instaluje dokumentację wymienioną w pliku kontrolnym plik.
Wyrejestrowuje dokumentację wymienioną w pliku kontrolnym plik.
Sprawdza poprawność pliku kontrolnego plik i wyświetla listę znalezionych problemów. Użyta z opcją --verbose podaje lokalizacje błędów i ostrzeżeń. Jeśli podano także --rootdir, to argument tej opcji zostanie dołączony do nazw plików wymienionych w polach "Files" i "Index" pliku.
Wyrejestrowuje wszystkie zarejestrowane dokumenty.
(Ponownie) rejestruje wszystkie dokumenty z katalogów /usr/share/doc-base i /etc/doc-base/documents.
Porównuje zawartość katalogów /usr/share/doc-base i /etc/doc-base/documents z bazą danych zarejestrowanych dokumentów i wyrejestrowuje usunięte pliki oraz (ponownie) rejestruje pliki zmienione lub dodane.
Wyświetla stan dokumentu określonego przez docid.
Opcja przestarzała. Nie robi nic.
Wypisuje - w celu debugowania programu - zawartość wewnętrznych baz danych. nazwa_db może być albo files.db, albo status.db.
Wyświetla krótki komunikat pomocy.
Wyświetla informacje o wersji programu.

KOMPATYBILNOŚĆ Z POPRZEDNIMI WERSJAMI

Następujące właściwości zostały dodane w wersji 0.8.4 programu, opiekunowie pakietów powinni dodać odpowiednie linie "Conflicts" lub "Depends", jeśli planują ich używać w skryptach pakietów:

  • obsługa wielu argumentów akcji -i oraz -r,
  • czytanie argumentów ze standardowego wejścia,
  • akcje -I, --install-all, -R, ---remove-all, -c, --check,
  • opcje -d, --debug, -h, --help.

Opcje -C, --install-changed, --dump-db, -V, --version zostały dodane w wersji 0.8.12.

PLIKI

/usr/share/doc-base/
Lokalizacja plików kontrolnych doc-base dostarczanych przez pakiety.
/etc/doc-base/documents/
Lokalizacja plików kontrolnych doc-base dostarczanych przez lokalnego administratora.
/var/lib/doc-base/info/documents/
Lokalizacja zarejestrowanych plików kontrolnych.
/var/lib/doc-base/info/status.db
Stany zarejestrowanych dokumentów.
/var/lib/doc-base/info/files.db
Znaczniku czasowe i identyfikatory zarejestrowanych plików doc-base.

BŁĘDY

Patrz <http://bugs.debian.org/doc-base>.

ZOBACZ TAKŻE

dhelp(1), doccentral(1), dochelp(1), dwww(7), Podręcznik doc-base /usr/share/doc/doc-base/doc-base.html/index.html

AUTOR

Program napisał Christian Schwarz <schwarz@debian.org> dla systemu Debian GNU/Linux; kolejnym opiekunem był Adam Di Carlo <aph@debian.org>. Robert Luberda <robert@debian.org> zajmuje się nim obecnie i go rozszerza o nowe funkcjonalności.

Ten program został napisany dla pożytku całej społeczności użytkowników i opiekunów Debiana. Aby zaangażować się w rozwój programu, prosimy dołączyć do listy dyskusyjnej <debian-doc@lists.debian.org>.

25 January 2021 doc-base v0.11.1