Scroll to navigation

WHICH(1) General Commands Manual WHICH(1)

NAZWA

which - lokalizuje polecenie

SKŁADNIA

which [-a] nazwa_pliku ...

OPIS

which returns the pathnames of the files (or links) which would be executed in the current environment, had its arguments been given as commands in a strictly POSIX-conformant shell. It does this by searching the PATH for executable files matching the names of the arguments. It does not canonicalize path names.

OPCJE

-a
wypisuje wszystkie pasujące ścieżki do każdego argumentu

KOD ZAKOŃCZENIA

0
jeśli odnaleziono wszystkie podane polecenia i są to pliki wykonywalne
1
jeśli jedno z podanych poleceń nie istnieje lub nie jest wykonywalne
2
jeśli podano nieprawidłową opcję

TŁUMACZENIE

Niniejsze tłumaczenie jest częścią pakietu debianutils. Strony podręcznika zawarte w pakiecie przetłumaczyli: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> oraz Robert Luberda <robert@debian.org>.
29 Jun 2016 Debian