Scroll to navigation

REMOVE-SHELL(8) System Manager's Manual REMOVE-SHELL(8)

NAZWA

remove-shell - usuwa powłokę z listy poprawnych powłok zgłoszeniowych

SKŁADNIA

remove-shell nazwa_powłoki [nazwa_powłoki...]

OPIS

remove-shell wykorzystuje tymczasowe pliki /etc/shells.tmp oraz /etc/shells.tmp2 do usunięcia podanej powłoki z listy poprawnych powłok zgłoszeniowych, a następnie kopiuje wynik z powrotem do pliku /etc/shells.

ZOBACZ TAKŻE

shells(5)

TŁUMACZENIE

Niniejsze tłumaczenie jest częścią pakietu debianutils. Strony podręcznika zawarte w pakiecie przetłumaczyli: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> oraz Robert Luberda <robert@debian.org>.
7 kwietnia 2005