Scroll to navigation

INSTALLKERNEL(8) System Manager's Manual INSTALLKERNEL(8)

NAZWA

installkernel - instaluje nowy obraz jądra

SKŁADNIA

installkernel wersja zImage System.map [katalog]

OPIS

installkernel instaluje nowy obraz jądra w systemie z katalogu źródeł Linuksa. Jest wywoływany przez makefile jądra Linuksa, gdy w katalogu źródeł uruchomiony zostanie make install.

Nowe jądro jest instalowane jako {katalog}/vmlinuz-{wersja}. Jeśli istnieje już dowiązanie symboliczne {katalog}/vmlinuz, to jest ono odświeżane przez utworzenie dowiązania {katalog}/vmlinuz do nowego jądra oraz jest tworzone dowiązanie {katalog}/vmlinuz.old wskazujące na poprzednio zainstalowane jądro.

BŁĘDY

installkernel resides in /sbin only because the Linux kernel makefiles call it from there. It should really be in /usr/sbin. It isn't needed to boot a system.

TŁUMACZENIE

Niniejsze tłumaczenie jest częścią pakietu debianutils. Strony podręcznika zawarte w pakiecie przetłumaczyli: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> oraz Robert Luberda <robert@debian.org>.
7 stycznia 2001 Debian Linux