Scroll to navigation

WEB2DISK(1) calibre WEB2DISK(1)

NAME

web2disk - web2disk

web2disk URL


Where URL is for example https://google.com

Whenever you pass arguments to web2disk that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCIJE]

Base folder into which URL is saved. Default is .

Најмањи размак, у секундама, између узастопних преузимања. Подразумева се 0 s

Не преузимај CSS стилове.

Кодни распоред Интернет сајтова са којих покушавате преузимање. Подразумева се да ће бити покушан да буде одређен аутоматски.

Any link that matches this regular expression will be ignored. This option can be specified multiple times, in which case as long as any regexp matches a link, it will be ignored. By default, no links are ignored. If both filter regexp and match regexp are specified, then filter regexp is applied first.

прикажи ову поруку помоћи па изађи

Биће праћене само везе које одговарају овом регуларном изразу. Ова могућност може бити наведена више пута, у ком случају ће везе бити праћене све док може да се пронађе бар један регуларни израз коме одговарају. Подразумева се да ће се пратити све везе.

Највећи број датотека који ће бити преузет. Ово се односи само на датотеке у <a href> одредницама. Подразумева се 9223372036854775807

Највећа дубина рекурзије, тј. праћења веза. Подразумева се 1

Број секунди за чекање на одзив сервера. Подразумева се 10.0 s

Прикажи детаљне информације. Корисно за тражење грешака.

прикажи број верзије програма и изађи

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

август 12, 2022 6.3.0