Scroll to navigation

LRS2LRF(1) calibre LRS2LRF(1)

NAME

lrs2lrf - lrs2lrf

lrs2lrf [могућности] датотеке.lrs


Преведи LRS fдатотеку у LRF датотеку.

Whenever you pass arguments to lrs2lrf that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCIJE]

прикажи ову поруку помоћи па изађи

Претвори LRS у LRS, корисно за отклањање грешака.

Путања до излазне датотеке

Детаљни извештај о обради

прикажи број верзије програма и изађи

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

јул 29, 2022 6.2.1