Scroll to navigation

EBOOK-POLISH(1) calibre EBOOK-POLISH(1)

NAME

ebook-polish - ebook-polish

ebook-polish [options] input_file [output_file]


Vylepšení knih je celé o dotažení vašich pečlivě vytvářených e-knih k dokonalosti.

Vylepšení se pokouší minimalizovat změny vnitřního kódu vaší e-knihy. Na rozdíl od převodu nedělá následující: neuhlazuje CSS, nepřejmenovává soubory, nemění velikosti písma, neupravuje okraje atd. Každá akce provádí pouze minimální sadu změn potřebnou pro požadovaný efekt.

Tento nástroj byste měli použít jako poslední krok při vytváření e-knihy.

Pamatujte, že vylepšení funguje pouze u souborů ve formátech AZW3 nebo EPUB.

Kdykoliv předáváte parametry pro ebook-polish, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

Přidat pohyblivé spojovníky do všech slov v knize. To umožní knihu lépe vykreslit, když je text zarovnán do bloku, ve čtečkách, které nepodporují dělení slov.

Bezztrátově komprimovat obrázky v knize, aby se zmenšila velikost souboru bez ovlivnění kvality obrázku.

Cesta k obrázku obálky. Mění obálku zadanou v e-knize. Pokud není přítomna žádná obálka, nebo pokud není obálka správně identifikována, vloží novou obálku.

Download external resources such as images, stylesheets, etc. that point to URLs instead of files in the book. All such resources will be downloaded and added to the book so that the book no longer references any external resources.

Vložit všechna písma, na která je odkazováno v dokumentu a nejsou již vložena. To vyhledá písma ve vašem počítači, a pokud jsou nalezena, budou vložena do dokumentu. Ujistěte se, že máte řádnou licenci pro vkládání písem použitých v tomto dokumentu.

zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

Vložit na začátek knihy stránku "přebalu knihy", která obsahuje všechna metadata knihy, jako jsou název, štítky, autoři, série, komentáře atd. Jakýkoliv předchozí přebal knihy bude nahrazen.

Cesta k souboru OPF. Metadata v knize jsou aktualizována ze souboru OPF.

Odebrat dříve vloženou stránku přebalu knihy.

Odebrat pohyblivé spojovníky z celého textu v knize.

Odebrat všechna nepoužívaná pravidla CSS ze šablon stylů a značek <style>. Některé knihy vytvořené pomocí výrobních šablon mohou mít velký počet dodatečných pravidel CSS, která neodpovídají skutečnému obsahu. Tato dodatečná pravidla mohou zpomalovat čtečky, které je musí všechny analyzovat.

Převést pomlčky, tři tečky, uvozovky, vícenásobné pomlčky atd. v prostém textu na jejich typograficky správné ekvivalenty. Pamatujte, že algoritmus může někdy generovat nesprávné výsledky, obzvláště pokud se to týká jednoduchých uvozovek na začátku zkrácených tvarů.

Částečné vkládání písem znamená zmenšení vloženého písma, aby obsahovalo pouze znaky použité z tohoto písma v knize. To značně zmenšuje velikost souborů písem (poloviční velikosti souborů písem jsou běžné). Například pokud kniha používá konkrétní písmo pro nadpisy, pak částečné vkládání zmenší toto písmo, aby obsahovalo pouze znaky přítomné v nadpisech v knize. Nebo pokud kniha vloží verze písma pro tučné písmo a kurzívu, ale texty tučným písmem a kurzívou jsou poměrně vzácné nebo úplně chybí, pak může být tučné písmo a kurzíva buď zmenšeno, nebo úplně odebráno. Jediná nevýhoda částečného vkládání písem je ta, že pokud se později rozhodnete přidat další text do svých knih, nově přidaný text nemusí být pokryt podmnožinou písma.

Upgrade vnitřní struktury knihy, pokud je to možné. Například upgraduje knihy EPUB 2 na knihy EPUB 3.

Vytváří podrobnější výstup, užitečné pro ladění.

zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

května 31, 2024 7.12.0