Scroll to navigation

CALIBRE-SMTP(1) calibre CALIBRE-SMTP(1)

NAME

calibre-smtp - calibre-smtp

calibre-smtp [seçenekler] [kimden kime metin]


SMTP protokolü kullanarak e-posta gönder. calibre-smtp iki işlem kipine sahiptir. Derleme kipinde kimden kime ve metni belirtirsiniz, bunlar e-posta iletisi göndermek için inşa edilir ve kullanılırlar. Filtre kipinde, calibre-smtp e-posta iletisini STDIN'den okur ve gönderir.

metin e-posta iletisinin gövdesidir. metin belirtilmemişse, e-posta iletisi tamamen STDIN'den okunur. kimden gönderecinin, kime ise alıcının e-posta adresidir. STDIN'den tam bir e-posta okunduğunda, kimden ve kime yalnızca SMTP görüşmesinde kullanılır, ileti başlıkları değiştirilmez.

Whenever you pass arguments to calibre-smtp that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[SEÇENEKLER]

Çatallan ve iletiyi arka planda ilet. Bu seçeneği kullanırsanız, iletim hatalarını ele almak için ayrıca --outbox kullanmalısınız.

bu yardım iletisini göster ve çık

Yerel makinenin adı. SMTP sunucusuna bağlanılırken kullanılır.

Başarısız epostaların saklanacağı maildir klasörünün yolu.

Bağlantı için zaman aşımı

Daha çok ayrıntı ver

programın sürüm numarasını göster ve çık

COMPOSE MAIL

Bir eposta oluşturma seçenekleri. Eğer metin girilmediyse yoksayılır

Epostaya eklenecek dosya

Epostanın konusu

SMTP RELAY

Bir SMTP sunucusunu posta göndermek için kullanma seçenekleri. Calibre --relay seçeneği kullanılmadığı durumlarda postayı doğrudan göndermeye çalışacaktır

TLS kullanırken sunucu sertifikasını doğrulamak için kullanılan, PEM biçiminde birleştirilmiş CA sertifikaları dosyasının yolu. Varsayılan olarak, sistem CA sertifikaları kullanılır.

TLS kullanarak bağlanırken sunucu sertifikasını doğrulama. Bu calibre'nin 3.27'den önceki sürümlerinde varsayılan davranıştı. Kendinden imzalı veya başka bir şekilde geçersiz sertifikaya sahip bir geçiş kullanıyorsanız, 3.27 öncesi davranışı geri yüklemek için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Bağlantıda kullanılan şifreleme yöntemi. TLS, SSL ve NONE arasından birini seçin. Varsayılan TLS'tir. NONE seçmek çok güvensizdir

Giriş için parola

Posta sunucusuna bağlanılacak bağlantı noktası. Şifreleme yöntemi SSL ise varsayılan olarak 465, diğer durumlarda 25'tir.

Eposta göndermek için kullanılacak SMTP sunucusu.

Giriş için kullanıcı adı

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

Mayıs 29, 2023 6.19.1