Scroll to navigation

CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

NAME

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize suvandid


Kohanda calibret, laadides väliseid pluginaid.

Alati kui edastad programmile calibre-customize tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

[SUVANDID]

Lisa plugin, sisestades seda sisaldava ZIP-faili asukoha.

For plugin developers: Path to the folder where you are developing the plugin. This command will automatically zip up the plugin and update it in calibre.

Customize plugin. Specify name of plugin and customization string separated by a comma. The customization string is the same as you would enter when customizing the plugin in the main calibre GUI.

Keela nimetatud plugin

Luba nimetatud plugin

näita seda veateadet ja välju

Näita kõigi paigaldatud pluginate loendit

Eemalda plugin nime järgi. Ei mõjuta sisseehitatud pluginaid

näita programmi versiooninumbrit ja välju

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

mai 31, 2024 7.12.0