Scroll to navigation

UPDATE-PASSWD(8) System Manager's Manual UPDATE-PASSWD(8)

NAZWA

update-passwd - bezpiecznie aktualizuj /etc/passwd, /etc/shadow i /etc/group

SKŁADNIA

update-passwd [opcje]

OPIS

update-passwd aktualizuje pliki /etc/passwd, /etc/shadow i /etc/group w działających systemach Debian. Porównuje je z autorytatywnymi kopiami zawartymi w pakiecie base-passwd, a następnie aktualizuje wszystkie wpisy w globalnym przedziale systemowym (to jest 0–99).

OPCJE

update-passwd wykorzystuje standardową składnię linii poleceń GNU, gdzie długie opcje poprzedzone są dwoma znakami myślnika (‘-’).

Użyj PLIKu jako autorytatywnej kopii bazy danych "passwd". Domyślna wartość to /usr/share/base-passwd/passwd.master.
Użyj PLIKu jako autorytatywnej kopii bazy danych "group". Domyślna wartość to /usr/share/base-passwd/group.master.
Użyj PLIKu jako systemowej bazy danych "passwd". Domyślna wartość to /etc/passwd.
Użyj PLIKu jako systemowej bazy danych "shadow". Domyślna wartość to /etc/shadow.
Użyj PLIKu jako systemowej bazy danych "group". Domyślna wartość to /etc/group.
Wykonaj tylko testy poprawności, niczego nie zmieniaj.
Podawaj dokładne informacje o wykonywanych czynnościach.
Niczego nie zmieniaj, ale napisz co zostałoby wykonane.
Nie blokuj bazy danych kont. Opcji tej należy używać tylko przy wyłapywaniu błędów, nie w czasie normalnej pracy. Powtarzam: używaj tej opcji tylko jeśli masz pewność, że jej potrzebujesz!
Pokaż instrukcję użycia update-passwd.
Pokaż wersję.

BŁĘDY

W tym momencie update-passwd nie sprawdza pliku shadow. Powinien sprawdzać czy wpisy w passwd są także w shadow i na odwrót, oraz czy tylko jeden z plików zawiera hasła.

AUTOR

Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>

Ten program został napisany dla projektu Debian. Prawa autorskie: Copyright 1999–2002 Wichert Akkerman i copyright 2002, 2003 Colin Watson. Jest rozpowszechniany pod wersją 2 Powszechnej Publicznej Licencji GNU.

Narzędzia Debiana DEBIAN