Scroll to navigation

APT-PATTERNS(7) APT APT-PATTERNS(7)

NAME

apt-patterns - Syntaxis en semantiek van apt-zoekpatronen

OMSCHRIJVING

Vanaf versie 2.0 biedt APT ondersteuning voor patronen waarmee men in de cache van apt naar pakketten kan zoeken.

LOGISCHE PATRONEN

Deze patronen verschaffen de basismiddelen om andere patronen te combineren tot complexere expressies, evenals ?true- en ?false-patronen.

?and(PATROON, PATROON, ...), PATROON PATROON ...

Selecteert objecten waarvoor alle opgegeven patronen overeenkomen.

?false, ~F

Selecteert niets.

?not(PATROON), !PATROON

Selecteert objecten waarvoor patroon niet overeenkomt.

?or(PATROON, PATROON, ...), PATROON | PATROON | ...

Selecteert objecten waarvoor minstens een van de opgegeven patronen overeenkomt.

?true, ~T

Selecteert alle objecten.

(PATROON)

Selecteert hetzelfde als PATROON; kan gebruikt worden om voorrang te omzeilen, bijvoorbeeld (~ramd64|~ri386)~nfoo

VERNAUWEN VAN PATRONEN

?all-versions(PATROON)

Selecteert pakketten waarvan alle versies overeenkomen met PATROON. Bij het zoeken van versieovereenkomsten daarentegen, hetzelfde als PATROON.

?any-version(PATROON)

Selecteert elke versie waarvoor het patroon overeenkomt met de versie.

Bijvoorbeeld, terwijl ?and(?version(1),?version(2)) een overeenkomst oplevert met een pakket met één versie die een 1 bevat en één versie die 2 bevat, heeft de ?and in ?any-version(?and(?version(1),?version(2))) een inperkende werking door op dezelfde versie van toepassing te zijn.

?narrow(PATROON...)

Selecteert elke versie die overeenkomt met alle PATRONEN; verkorte schrijfwijze voor ?any-version(?and(PATROON...)).

PAKKETPATRONEN

Met deze patronen selecteert men specifieke pakketten.

?architecture(JOKERTEKEN), ~rJOKERTEKEN

Selecteert pakketten die overeenkomen met de opgegeven architectuur, welke jokertekens mag bevatten met any.

?automatic, ~M

Selecteert pakketten die automatisch geïnstalleerd werden.

?broken, ~b

Selecteert pakketten die defecte vereisten hebben.

?config-files, ~c

Selecteert pakketten welke niet volledig geïnstalleerd zijn, maar enkel achtergebleven configuratiebestanden hebben.

?essential, ~E

Selecteert pakketten waarbij in het control-bestand Essential: yes ingesteld staat.

?exact-name(NAAM)

Selecteert pakketten met exact de opgegeven naam.

?garbage, ~g

Selecteert pakketten die automatisch verwijderd kunnen worden.

?installed, ~i

Selecteert pakketten die momenteel geïnstalleerd zijn. Sinds versie 2.5.4 zorgt het vernauwen van dit patroon (zie vernauwen van patronen hierboven) ervoor dat het alleen overeenkomsten oplevert met geïnstalleerde versies (zie versiepatronen hieronder).

?name(REGEX), ~nREGEX

Selecteert pakketten waarvan de naam overeenkomt met de opgegeven reguliere expressie.

?obsolete, ~o

Selecteert pakketten die niet langer aanwezig zijn in de pakketbronnen.

?phasing

Selecteert pakketten die bij upgrades vastgehouden worden vanwege fasering.

?upgradable, ~U

Selecteert pakketten die opgewaardeerd kunnen worden (een nieuwere kandidaat hebben).

?virtual, ~v

Selecteert alle virtuele pakketten; dat zijn pakketten zonder versie. Deze bestaan wanneer er ergens in het archief naar verwezen wordt, bijvoorbeeld omdat iets afhangt van die naam.

VERSIEPATRONEN

Deze patronen selecteren specifieke versies van een pakket.

?archive(REGEX), ~AREGEX

Selecteert pakketten die afkomstig zijn van het archief dat overeenkomt met de opgegeven reguliere expressie. Archief betekent hier de waarden na a= in apt-cache policy.

?codename(REGEX)

Selecteert versies die afkomstig zijn van de codenaam die overeenkomt met de opgegeven reguliere expressie. Codenaam (codename) betekent hier de waarden na n= in apt-cache policy.

?installed, ~i

Selecteert pakketversies die momenteel zijn geïnstalleerd. Versies ouder dan 2.5.4 gaven alleen een overeenkomst op het pakketniveau; dus ?any-version(?installed?version(2.0)) leverde een overeenkomst op, zelfs als 2.0 niet was geïnstalleerd, maar een andere versie wel.

?origin(REGEX), ~OREGEX

Selecteert versies die afkomstig zijn van de origine die overeenkomt met de opgegeven reguliere expressie. Origine (origin) betekent hier de waarden na o= in apt-cache policy.

?section(REGEX), ~sREGEX

Selecteert versies waarvan de sectie overeenkomt met de opgegeven reguliere expressie.

?source-package(REGEX), ~eREGEX

Selecteert versies waarvan de naam van het broncodepakket overeenkomt met de opgegeven reguliere expressie.

?source-version(REGEX)

Selecteert versies waarvan de versie van het broncodepakket overeenkomt met de opgegeven reguliere expressie.

?version(REGEX), ~VREGEX

Selecteert versies waarvan de versietekenreeks overeenkomt met de opgegeven reguliere expressie.

?priority(NAAM), ~pNAAM

Selecteert versies waarvan de prioriteitstekenreeks gelijk is aan de opgegeven naam.

?security

Selecteert pakketten die een beveiligingsupdate zijn of een opvolger zijn van een beveiligingsupdate.

PAKKETRELATIEPATRONEN

Deze patronen komen overeen met specifieke pakketversies welke bepaalde andere pakketten vereisen/ermee conflicteren.

?depends(PATROON), ~DPATROON, ?pre-depends(PATROON), ~DPre-Depends:PATROON, ?suggests(PATROON), ~DSuggests:PATROON, ?conflicts(PATROON), ~DConflicts:(PATROON), ?replaces(PATROON), ~DReplaces:PATROON, ?obsoletes(PATROON), ~DObsoletes:(PATROON), ?breaks(PATROON), ~DBreaks:PATROON, ?enhances(PATROON), ~DEnhances:PATROON

Selecteert versies welke als vereiste hebben/als voorvereiste hebben/suggereren/conflicteren met/enz. pakketten welke overeenkomen met PATROON.

?reverse-depType(PATROON), ~RDepType:PATROON

In tegenstelling tot ?depends en verwanten - selecteert dit alle pakketten die vereist worden door pakketten (versies) die beantwoorden aan PATROON.

depType is een van de types vereisten zoals depends, zodat we hier niet de hele lijst uit de eerste paragraaf moeten herhalen.

VOORBEELDEN

apt remove ?garbage

Alle pakketten verwijderen die automatisch geïnstalleerd werden en die niet langer nodig zijn - hetzelfde als apt autoremove

apt purge ?config-files

Alle pakketten wissen waarvan enkel configuratiebestanden resten

apt list '~i !~M (~slibs|~sperl|~spython)'

Alle handmatig geïnstalleerde pakketten vermelden in secties die overeenkomen met libs, perl of python.

OVERSCHAKELEN VAN APTITUDE

De patronen in apt zijn sterk geïnspireerd door de patronen in aptitude, maar met wat aanpassingen:

•De syntaxis is gelijkvormig: als er na een term een openend rond haakje staat, wordt er altijd van uitgegaan dat dit het begin is van een lijst met argumenten.

In aptitude kon een syntactische vorm "?foo(bar)" de betekenis hebben van "?and(?foo,bar)" indien foo geen argument meekrijgt. In APT geeft dit een foutmelding.

•Niet alle patronen worden ondersteund.

•Een aantal extra patronen kunnen gebruikt worden, bijvoorbeeld voor het zoeken van gstreamer codecs.

•Het maskeren (escaping) van termen met ~ wordt niet ondersteund.

•In een lijst met argumenten is een achteraankomende komma toegestaan

•?narrow accepteert een oneindig aantal argumenten

•foo kan niet gebruikt worden als een verkorte vorm van ?name(foo), omdat dit ertoe kan leiden dat typefouten onopgemerkt blijven: neem bijvoorbeeld ?and(...,~poptional): dit bepaalt dat het pakket de prioriteit required moet hebben, maar indien u de ~ niet typt, zou dit betekenen dat de pakketnaam poptional moet bevatten.

•Vereistentypes voor ~D en verwante operatoren moeten worden gespecificeerd volgens de gebruikelijke schrijfwijze.

ZIE OOK

apt-get(8), apt(8)

BUGS

APT bugpagina[1]. Indien u een bug in APT wilt rapporteren, raadpleeg dan /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt of het reportbug(1) commando.

AUTEUR

APT werd geschreven door het APT-team <apt@packages.debian.org>.

VERTALING

De Nederlandse vertaling werd in 2015 gemaakt door Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, in samenwerking met het Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

Merk op dat de vertaling van dit document nog onvertaalde delen kan bevatten. Dit is intentioneel om te vermijden dat inhoud verloren zou gaan door een vertaling die achterop loopt op het origineel.

AUTEURS

Jason Gunthorpe

APT-team

OPMERKINGEN

1.
APT bugpagina
13 februari 2024 APT 2.9.3