Scroll to navigation

DELUSER(8) System Manager's Manual DELUSER(8)

NAZWA

deluser, delgroup - usuwa użytkownika lub grupę z systemu

SKŁADNIA

deluser [options] [--no-preserve-root] [--remove-home] [--remove-all-files] [--backup] [--backup-to DIR] user

deluser --group [opcje] grupa
delgroup [opcje] [--only-if-empty] grupa

deluser [opcje] użytkownik grupa

OPIS

deluser i delgroup usuwają użytkowników i grupy z systemu zgodnie z opcjami wymienionymi w linii poleceń oraz konfiguracją zawartą w pliku /etc/deluser.conf i /etc/adduser.conf. Programy te są bardziej przyjaznymi dla użytkownika interfejsami do programów userdel i groupdel, opcjonalnie usuwającymi katalog domowy użytkownika lub nawet wszystkie pliki, których właścicielem jest usuwany użytkownik, uruchamiającymi lokalne skrypty i mającymi inne dodatkowe funkcje. deluser i delgroup mogą być użyte w jednym z trzech trybów:

Usuwanie zwykłych użytkowników

deluser, jeśli zostanie wywołany z jednym argumentem nie będącym opcją oraz bez opcji --group, usunie zwykłego użytkownika.

Domyślnie deluser usunie użytkownika bez usuwania katalogu domowego, pliku zawierającego przychodzącą pocztę użytkownika ani jakiegokolwiek innego pliku w systemie, należącego do użytkownika. Usunąć katalog domowy i pocztę użytkownika można używając opcji --remove-home.

Opcja --remove-all-files usuwa z systemu wszystkie pliki, których właścicielem jest usuwany użytkownik. Proszę zauważyć, że użycie opcji --remove-home łącznie z tą opcją nie ma żadnego znaczenia, ponieważ opcja --remove-all-files obejmuje wszystkie pliki, łącznie z katalogiem domowym i plikiem zawierającym pocztę użytkownika.

Aby przed usunięciem plików zrobić ich kopie zapasowe, należy użyć opcji --backup, która utworzy plik nazwa-użytkownika.tar(.gz|.bz2) w katalogu określonym przez opcję --backup-to (domyślnie jest to bieżący katalog roboczy). Zarówno opcje usuwania, jak i tworzenia kopii zapasowej mogą zostać ustawione jako domyślne w pliku konfiguracyjnym /etc/deluser.conf. Szczegóły można znaleźć w deluser.conf(5).

If you want to remove the root account (uid 0), then use the --no-preserve-root parameter; this may prevent to remove the root user by accident.

Po usunięciu konta użytkownika, zostanie uruchomiony plik /usr/local/sbin/deluser.local, jeżeli istnieje, w celu wykonania lokalnych ustawień. Argumenty przekazywane do deluser.local są następujące:
nazwa-użytkownika uid gid katalog-domowy

Usuwanie grup

Jeżeli deluser zostanie uruchomiony z opcją --group lub jako program delgroup, to grupa zostanie usunięta.

Ostrzeżenie: Nie można usunąć podstawowej grupy istniejącego użytkownika.

Jeżeli podano opcję --only-if-empty, to grupa nie zostanie usunięta, jeżeli ma przypisanych członków.

Usuwa użytkownika z określonej grupy

deluser wywołany z dwoma argumentami nie będącymi opcjami usunie użytkownika z podanej grupy.

OPCJE

Use FILE instead of the default files /etc/deluser.conf and /etc/adduser.conf.
Usuwa grupę. Jest to domyślna akcja, jeżeli program jest wywołany jako delgroup.
Wyświetla krótką instrukcję używania programu.
Program wyświetla mniej komunikatów niż zazwyczaj.
Be verbose, most useful if you want to nail down a problem.
Only delete if the user or group is a system user or group. This avoids accidental deletion of non-system users and groups. In addition, if the user or group does not exist, return zero exit status. Debian package maintainer scripts may use this flag to remove system users or groups while ignoring the case where the removal already occurred.
Usuń tylko, jeśli nie pozostał żaden członek.
Tworzy kopie zapasowe wszystkich plików znajdujących się w katalogu domowym użytkownika do pliku o nazwie /$user.tar.bz2 lub /$user.tar.gz.
Zamiast umieszczać pliki pliki kopii zapasowych w /, umieszcza je w katalogu podanym jako parametr tej opcji. Ustawia opcję --backup.
Usuwa katalog domowy użytkownika i jego pocztę. Jeśli podano --backup, pliki są usuwane po utworzeniu ich kopii zapasowej.
Usuwa z systemu wszystkie pliki, których właścicielem jest ten użytkownik. Uwaga: w przypadku podania tej opcji, --remove-home nie będzie miało żadnego efektu. Jeśli podano --backup, pliki są usuwane po utworzeniu ich kopii zapasowej.
Wyświetla informację o wersji i prawach autorskich.

WARTOŚĆ ZWRACANA

0
Akcja została pomyślnie wykonana.
1
Użytkownik do usunięcia nie był użytkownikiem systemowym. Nie wykonano żadnej akcji.
2
Podany użytkownik nie istnieje. Nie wykonano żadnej akcji.
3
Podana grupa nie istnieje. Nie wykonano żadnej akcji.
4
Błąd wewnętrzny. Nie wykonano żadnej akcji.
5
Usuwana grupa nie jest pusta. Nie wykonano żadnej akcji.
6
Użytkownik nie należy do podanej grupy. Nie wykonano żadnej akcji.
7
Nie można usunąć użytkownika z jego podstawowej grupy. Nie wykonano żadnej akcji.
8
Nie został zainstalowany pakiet "perl", który jest wymagany do przeprowadzenia żądanych akcji. Nie wykonano żadnej akcji.
9
For removing the root account the parameter "--no-preserve-root" is required. No action was performed.

PLIKI

/etc/deluser.conf Domyślny plik konfiguracyjny programów deluser and delgroup

/usr/local/sbin/deluser.local
Opcjonalne dodatki.

ZOBACZ TAKŻE

adduser(8), deluser.conf(5), groupdel(8), userdel(8)

TŁUMACZENIE

Robert Luberda <robert@debian.org>, październik 2005 r.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright (C) 2000 Roland Bauerschmidt. Modyfikacje (C) 2004 Marc Haber i Joerg Hoh. Ta strona podręcznika oraz program deluser opierają się na adduser, którego prawa autorskie są następujące:
Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modyfikowany przez Rolanda Bauerschmidta i Marca Habera.
Copyright (C) 1995 Ted Hajek, z dużym wkładem oryginalnego programu adduser z Debiana.
Copyright (C) 1994 Ian Murdock. deluser jest wolnym oprogramowaniem, warunki licencji - patrz GNU General Public Licence w wersji 2 lub wyższej. Nie ma żadnych gwarancji.

Debian GNU/Linux