Scroll to navigation

wxpaste(1) General Commands Manual wxpaste(1)

JMÉNO

wxpaste - zapíše vyrovnávací paměť na standardní výstup

SYNTAXE

wxpaste [volby]

POPIS

wxpaste vypíše obsah dané vyrovnávací paměti na standardní výstup. Jakmile není zadána žádná vyrovnávací paměť, tak se použije vyrovnávací paměť 0.

VOLBY

Data budou vložena z dané vyrovnávací paměti namísto standardní 0.
Data se budou kopírovat z vyrovnávací paměti daného displeje/obrazovky.
Data budou kopírované z dané selekce. Jakmile se výběr ze selekce nepodaří, tak se použije vyrovnávací paměť. Implicitní hodnota pro selekci je PRIMARY.

CHYBY

-selection musí být poslední volba. Syntaxe může být upravená, ale brání tomu špatná kompatibilita.

Typy selekcí INCR a MULTIPLE nejsou podporované. Ve skutečnosti je podporovaný jen jednoduchý text, což by mělo stačit pro většinu uživatelů takovéto jednoduché utilitky.

PODÍVEJTE SE TAKÉ

wxcopy(1), wmaker(1)

AUTOR

Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>.

Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

Do češtiny přeložil Jiří Hnídek <jiri.hnidek@vslib.cz>.

Březen 1998